235102baoxaydung_24

Thủ tục nhập khẩu thép phế liệu

1. Thủ tục nhập khẩu thép phế liệu Hồ sơ hải quan, thủ tục hải quan thực hiện theo quy định tại Chương II Thông tư 38/2015/TT-BTC; Về điều kiện nhập khẩu phế liệu: Được quy định tại Điều 4 Thông tư liên ...
cophanhoa

Thủ tục xin giấy phép nhập khẩu hàng may mặc

Căn cứ pháp lý về hàng may mặc nhập khẩu Mặt hàng Vải hoặc Quần áo mới 100% khi nhập khẩu để kinh doanh (NKD01) bắt buộc phải kiểm tra hàm lượng formaldehyt, các amin thơm có thể giải phóng ra từ thuốc nhu...
2016-05-04_075602

Thủ tục xuất khẩu hàng may mặc

1. Về địa điểm, thủ tục hải quan: Địa điểm làm thủ tục hải quan được quy định tại Điều 17 Luật Hải quan (đã được sửa đổi, bổ sung) như sau: “Địa điểm làm thủ tục hải quan là trụ sở Chi cục Hải quan cửa kh...