Nội dung câu hỏi:

Do nhu cầu ký kết hợp đồng gia công hàng cho Doanh nghiệp chế xuất, và toàn bộ nguyên liệu sẽ do công ty chúng tôi tự cung ứng (nhập khẩu từ nước ngoài và mua trong nước).

Công ty chúng tôi có một số vướng mắc về thủ tục Hải quan, cụ thề như sau:

Công ty TNHH Seong Ji Sài Gòn tự cung ứng 100% NPL (nguyên liệu thu mua trong nước và nhập khẩu) thì công ty Seong Ji có được ký hợp đồng gia công với Công ty điện tử Samsung hay không? (Công ty điện tử Samsung là doanh nghiệp chế xuất). Trong hợp đồng gia công có ghi rõ điều khoản 100% NPL do Công ty Seong Ji Sài Gòn tự cung ứng. Công ty Seong Ji Sài Gòn sẽ thực hiện nghĩa vụ nộp thuế theo quy định của pháp luật (nếu có).

Rất mong nhận được sự phản hồi và hướng dẫn từ Qúy Hữu quan.

Đơn vị phụ trách: Cục Giám sát quản lý về hải quan
Văn bản liên quan:
Nội dung trả lời:

​Vướng mắc của Công ty, Tổng cục Hải quan có ý kiến trao đổi như sau:

Đề nghị Công ty căn cứ các quy định tại Luật Thương mại số 36/2005/QH11 ngày 14/06/2005 để nghiên cứu thực hiện, theo đó:
– Điều 179 quy định về Hợp đồng gia công;
– Điều 181 quy định về quyền và nghĩa vụ của bên đặt gia công như sau: “Giao một phần hoặc toàn bộ nguyên liệu, vật liệu gia công theo đúng hợp đồng gia công hoặc giao tiền để mua vật liệu theo số lượng, chất lượng và mức giá thoả thuận…”.
– Điều 182 quy định về quyền và nghĩa vụ của bên nhận gia công như sau: “Cung ứng một phần hoặc toàn bộ nguyên liệu, vật liệu để gia công theo thỏa thuận với bên đặt gia công về số lượng, chất lượng, tiêu chuẩn kỹ thuật và giá…”.
Đề nghị Công ty căn cứ nội dung quy định nêu trên để thực hiện. Trường hợp còn vướng mắc phát sinh, Công ty liên hệ trực tiếp với Chi cục Hải quan nơi dự kiến đăng ký tờ khai để được hướng dẫn cụ thể.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty biết.

Trân trọng./.