Nội dung câu hỏi:

Bên công ty em muốn bán cho một khách hàng bên Úc máy ép chân không nhưng không có nguồn gốc xuất xứ từ Việt Nam mà là máy mua lại từ nhà phân phối đã nhập máy từ Trung Quốc và nhà phân phối nhập linh kiện từ Nhật về và lắp ráp ở Việt Nam.
Trong trường hợp này bên em làm thủ tục xuất khẩu thì phải chịu những khoản thuế gì và cần phải có các loại giấy tờ nào ạ?

Văn bản liên quan:

Nội dung câu trả lời:

Do nội dung trình bày của Công ty chưa rõ ràng và chưa cung cấp hồ sơ vụ việc cụ thể về giao dịch giữa các bên nên chưa đủ cơ sở để trả lời. Tuy nhiên, Công ty có thể tham khảo một số quy định sau và đối chiếu với thực tế hoạt động của Công ty để thực hiện đúng quy định:
– Về việc xác định xuất xứ của hàng hóa: Điều 9 Nghị định số 31/2018/NĐ-CP ngày 08/03/2018 của Chính phủ quy định các công đoạn gia công, chế biến được xem là đơn giản và không được xét đến khi xác định xuất xứ hàng hóa tại một nước, nhóm nước hoặc vùng lãnh thổ.
– Về chính sách thuế đối với hàng xuất khẩu, nhập khẩu căn cứ theo hướng dẫn tại Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13 ngày 06/04/2016, Nghị định số 134/2016/NĐ-CP ngày 01/09/2016 (được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 18/2021/NĐ-CP ngày 11/03/2021) để thực hiện.
– Về giấy tờ cần có đề nghị Công ty căn cứ vào điều kiện kinh doanh và mặt hàng cụ thể của Công ty để nghiên cứu về chính sách mặt hàng và bộ hồ sơ theo quy định.

Đề nghị Công ty tham khảo nội dung quy định trên để thực hiện. Trường hợp còn vướng mắc phát sinh, Công ty liên hệ trực tiếp với Chi cục Hải quan nơi dự kiến đăng ký tờ khai để được hướng dẫn cụ thể.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty biết.