Nội dung câu hỏi:

Công ty em là công ty cung cấp và vận hành kho cho doanh nghiệp chế xuất thiết bị điện tử ở Việt Nam. Các sản phẩm sau khi được lắp ráp ở công ty chế xuất sẽ được lưu kho ở kho công ty em và xuất khẩu. Tuy nhiên vì yêu cầu của khách hàng, kiện hàng sẽ bị thay thế 1 số thành phần phụ nhưng được giữ nguyên sản phẩm chính, và được dán nhãn SKU mới. Ví dụ như SKU 1, 2, 3 được nhập kho và trải qua quá trình rework sẽ được dán nhãn SKU 4, 5, 6 tương ứng, việc này dễ đến sự khác nhau trong việc khai báo mã hàng hoá đầu vào và đầu ra trước khi xuất khẩu.

Như vậy anh chị cho em hỏi sự thay đổi mã SKU của hàng hóa xuất khẩu này có được chấp nhập ở Việt Nam hay không? Các yêu cầu về giấy tờ khai báo và quá trình thực hiện như thế nào nếu được cho phép thực hiện ạ?

Nội dung câu trả lời:

Vướng mắc của Công ty, Tổng cục Hải quan có ý kiến trao đổi như sau:

Căn cứ quy định tại Điều 80 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ Tài chính thì “DNCX được quyền thuê kho trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế và thuộc địa bàn quản lý của Chi cục Hải quan quản lý DNCX để lưu giữ nguyên liệu, vật tư và thành phẩm phục vụ cho hoạt động sản xuất của chính DNCX, không thực hiện sản xuất tại kho thuê…”

Căn cứ quy định nêu trên thì DNCX được thuê kho bên ngoài DNCX để lưu giữ nguyên liệu, sản phẩm của DNCX, nhưng không được thực hiện sản xuất tại kho thuê ngoài. Do đó, việc sửa chữa, thay thế tại kho thuê ngoài của DNCX là không được phép thực hiện.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty biết.

Đơn vị phụ trách: Cục Thuế Xuất nhập khẩu
Văn bản liên quan:

Related Posts