Số liệu thống kê sơ bộ mới nhất của Tổng cục Hải quan cho thấy tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam trong kỳ 2 tháng 02/2023 (từ ngày 16/02 đến ngày 28/02/2023) đạt 23,16 tỷ USD, giảm 10,3% (tương ứng giảm 2,66 tỷ USD) so với kết quả thực hiện trong nửa đầu tháng 02/2023.  

Kết quả đạt được trong nửa cuối tháng 02/2023 đã đưa tổng trị giá xuất nhập khẩu của cả nước trong 2 tháng đầu năm 2023 đạt 95,83 tỷ USD, giảm 13,4% (tương ứng giảm 14,83 tỷ USD) so với cùng kỳ năm 2022.

Trong đó, tổng trị giá xuất nhập khẩu của doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đạt 68,2 tỷ USD, giảm 11,8% (tương ứng giảm 9,15 tỷ USD); trị giá xuất nhập khẩu của khối doanh nghiệp trong nước là 27,62 tỷ USD, giảm 17,1% (tương ứng giảm 5,68 tỷ USD) so với cùng kỳ năm trước.

Trong kỳ 2 tháng 02 năm 2023, cán cân thương mại hàng hóa thặng dư 1,78 tỷ USD. Tính trong 2 tháng/2023, cán cân thương mại hàng hóa thặng dư 3,44 tỷ USD.

Về xuất khẩu:

Tổng trị giá hàng hoá xuất khẩu của Việt Nam trong kỳ 2 tháng 02 năm 2023 đạt 12,47 tỷ USD, giảm 7,2% (tương ứng giảm 972 triệu USD về số tuyệt đối) so với kỳ 1 tháng 02/2023.

Trị giá xuất khẩu kỳ 2 tháng 02/2023 biến động giảm so với kỳ 1 tháng 02/2023 ở một số nhóm hàng sau: điện thoại các loại & linh kiện giảm 492 triệu USD, tương ứng giảm 21%; máy vi tính, sản phẩm điện tử & linh kiện giảm 166 triệu USD, tương ứng giảm 8,1%; phương tiện vận tải & phụ tùng giảm 139 triệu USD, tương ứng giảm 23%…

Biểu đồ 1: Trị giá xuất khẩu của một số nhóm hàng lớn kỳ 2 tháng 02 năm 2023 so với kỳ 1 tháng 02 năm 2023

Nguồn: Tổng cục Hải quan

Như vậy, tính trong 2 tháng/2023, tổng trị giá xuất khẩu của Việt Nam đạt 49,64 tỷ USD, giảm 10%, tương ứng giảm 5,55 tỷ USD so với  cùng kỳ năm 2022.

Số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan cũng cho thấy trị giá xuất khẩu hàng hóa của các doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) trong kỳ 2 tháng 02/2023 đạt 9,23 tỷ USDgiảm 9% tương ứng giảm 914 triệu USD so với kỳ 1 của tháng, qua đó nâng tổng trị giá xuất khẩu hàng hóa trong 2 tháng/2023 của nhóm các doanh nghiệp này lên 37,34 tỷ USD, giảm 7,3% (tương ứng giảm 2,93 tỷ USD) so với cùng kỳ năm trước, chiếm 75,2% tổng trị giá xuất khẩu của cả nước.

Về nhập khẩu:

Tổng trị giá hàng hoá nhập khẩu của Việt Nam trong kỳ 2 tháng 2/2023 đạt 10,69 tỷ USD, giảm 13,7% (tương ứng giảm 1,69 tỷ USD về số tuyệt đối) so với kết quả thực hiện trong nửa đầu tháng 02/2023.

Trị giá nhập khẩu hàng hóa trong kỳ 2 tháng 02/2023 giảm so với kỳ 1 trước đó chủ yếu ở một số nhóm hàng sau: máy vi tính, sản phẩm điện tử & linh kiện giảm 651 triệu USD, tương ứng giảm 19,9%; máy móc, thiết bị, dụng cụ & phụ tùng khác giảm 188 triệu USD, tương ứng giảm 12,3%; xăng dầu các loại giảm 143 triệu USD, tương ứng giảm 32,8%…

Biểu đồ 2: Trị giá nhập khẩu của một số nhóm hàng lớn kỳ 2 tháng 02 năm 2023 so với kỳ 1 tháng 02 năm 2023

Nguồn: Tổng cục Hải quan

Như vậy, tính trong 2 tháng/2023, tổng trị giá nhập khẩu của cả nước đạt 46,2 tỷ USD, giảm 16,7% (tương ứng giảm 9,28 tỷ USD) so với cùng kỳ năm 2022.

Trị giá nhập khẩu hàng hóa của các doanh nghiệp FDI trong kỳ này đạt 7,02 tỷ USD, giảm 14,3% (tương ứng giảm 1,17 tỷ USD) so với kỳ 1 tháng 02/2023Tính trong 2 tháng/2023, tổng trị giá nhập khẩu của nhóm các doanh nghiệp này đạt 30,87 tỷ USD, giảm 16,8% (tương ứng giảm 6,2 tỷ USD) so với cùng kỳ năm trước, chiếm 66,8% tổng trị giá nhập khẩu của cả nước.