Hội đồng Ủy viên Cảng Oakland đã phê duyệt một sắc lệnh về môi trường yêu cầu những người thuê vận hành thiết bị xử lý hàng hóa phải lập một kế hoạch chuyển đổi sang không phát thải.

Michele Labrut | 15 Tháng ba, 2023

Quy định mới đã được thông qua tại cuộc họp của Cảng Oakland vào ngày 9 tháng 3.

Những người thuê nhà tại Cảng Oakland, California, có thời hạn đến ngày 31 tháng 12 để lập kế hoạch chuyển đổi thiết bị xếp dỡ hàng hóa (CHE).

“Mục tiêu của chúng tôi là phát triển cảng với các hoạt động, thiết bị và phương tiện chạy bằng năng lượng không thải chất gây ô nhiễm có hại vào không khí,” Giám đốc Điều hành Cảng Oakland Danny Wan cho biết. “Sắc lệnh về môi trường của cảng vượt lên trên cả các quy định của tiểu bang và hỗ trợ con đường hướng tới không khí thải của chúng tôi.”

Sắc lệnh sẽ cho phép cảng hợp tác làm việc với các đối tác kinh doanh của mình để hỗ trợ quá trình chuyển đổi hiệu quả và kịp thời sang mức phát thải bằng không.

Các kế hoạch chuyển đổi CHE của người thuê cảng được kỳ vọng sẽ thúc đẩy tầm nhìn của cảng, như đã nêu trong Kế hoạch về chất lượng không khí cảng biển năm 2020 và kế hoạch xa hơn của cảng Oakland.

Theo tuyên bố của Cảng Oakland, nhân viên môi trường cảng sẽ xem xét các kế hoạch hàng năm về trách nhiệm giải trình, tính minh bạch và quan hệ đối tác để hỗ trợ người thuê khi họ thực hiện kế hoạch của mình.

Bryan Brandes, Giám đốc Hàng hải của Cảng Oakland cho biết: “Chúng tôi nhận thấy có những thách thức về kỹ thuật và tài chính để tạo ra những thay đổi lớn trong hoạt động. “Chúng tôi sẽ tiếp tục hợp tác với những người thuê hàng hải của mình để giúp họ đạt được thành công trong việc đạt được mức phát thải bằng không.