Nội dung câu hỏi:

Công Ty Cổ Phần Giao Nhận Toàn Cầu DHL Việt Nam, mã số thuế 0305707643, địa chỉ Lầu 11, tòa nhà E-Town 2, Số 364 Cộng Hòa, Phường 13, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh xin được gửi đến Quý Tổng Cục lời chào trân trọng.
Sau khi tìm hiểu thông tư 60/2019/TT-BTC ngày 30/8/2019 sửa đổi, bổ sung Điều 6 Thông tư số 39/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015, cũng như hướng dẫn tóm tắt của Cơ quan Hải quan theo đường link https://haiquanonline.com.vn/nhung-thay-doi-trong-cach-tinh-tri-gia-hai-quan-doi-voi-hang-hoa-nk-chua-phan-mem-111979.html công ty chúng tôi vẫn chưa nắm rõ được cách tính trị giá hải quan phần mềm và tính thuế theo HS/thuế suất của máy móc sử dụng phần mềm hay phương tiện trung gian những trường hợp sau đây:
1. Cách tính trị giá hải quan và tính thuế đối với phần mềm ứng dụng
2. Cách tính trị giá hải quan và tính thuế đối với phần mềm điều khiển, vận hành trường hợp nhập máy móc đi cùng, trước và sau khi nhập khẩu
3. Cách tính trị giá hải quan và tính thuế đối với phần mềm điều khiển, vận hành trường hợp chỉ nhập phần mềm để cung cấp cho một đơn vị khác sử dụng,không nhập máy móc thiết bị
4. Cách tính trị giá hải quan và tính thuế đối với phần mềm điều khiển, vận hành trường hợp nhập phiên bản nâng cấp phần mềm điều khiển, vận hành
Nên Công ty chúng tôi làm công văn này kính trình Quý Cơ quan xem xét và hướng dẫn công ty chúng tôi về cách tính trị giá hải quan và tính thuế của những trường hợp nêu trên.
Công ty Cổ Phần Giao Nhận Toàn Cầu DHL Việt Nam xin chân thành cảm ơn!

Nội dung câu trả lời:

Đơn vị phụ trách: Cục Thuế Xuất nhập khẩu

Trả lời câu hỏi của Công ty, Bộ phận tư vấn của Ban biên tập có ý kiến trao đổi như sau:

Căn cứ Điều 6 Thông tư số 39/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 được sửa đổi, bổ sung tại khoản 5 Điều 1 Thông tư số 60/2019/TT-BTC ngày 30/8/2019 của Bộ Tài chính quy định về trị giá hải quan đối với phần mềm nhập khẩu thì:

1. Trị giá hải quan đối với phần mềm ứng dụng:

Trường hợp hàng hóa nhập khẩu là phương tiện trung gian chứa đựng phần mềm ứng dụng dùng cho các thiết bị xử lý dữ liệu, trị giá hải quan là giá thực tế đã thanh toán hay sẽ phải thanh toán của phương tiện trung gian, không bao gồm trị giá của phần mềm ứng dụng nếu trên hóa đơn thương mại, trị giá của phần mềm ứng dụng được tách riêng với phần trị giá của phương tiện trung gian.

2. Trị giá hải quan đối với phần mềm điều khiển, vận hành:

– Trị giá hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu là máy móc thiết bị có phần mềm điều khiển, vận hành nhập khẩu kèm theo bao gồm trị giá giao dịch của máy móc thiết bị và phần mềm điều khiển, vận hành nhập khẩu.

Trường hợp phần mềm điều khiển, vận hành được ghi, lưu trữ trong phương tiện trung gian để cài đặt vào máy móc thiết bị sau khi nhập khẩu và trị giá phần mềm điều khiển, vận hành tách riêng với trị giá của phương tiện trung gian thì trị giá hải quan là trị giá giao dịch của máy móc thiết bị và phần mềm điều khiển, vận hành nhập khẩu, không bao gồm trị giá của phương tiện trung gian.

– Trường hợp phần mềm điều khiển, vận hành nhập khẩu cùng máy móc thiết bị: Người khai hải quan xác định và khai báo trị giá hải quan của máy móc thiết bị, bao gồm cả trị giá phần mềm điều khiển, vận hành; xác định và khai báo trị giá hải quan của phương tiện trung gian (nếu có) trên tờ khai hải quan nhập khẩu máy móc thiết bị hoặc tờ khai trị giá hải quan (nếu có).

– Trường hợp phần mềm điều khiển, vận hành không nhập khẩu cùng máy móc thiết bị thì thực hiện theo quy định tại điểm d.2 khoản 5 Điều 6 Thông tư số 39/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 được sửa đổi, bổ sung tại khoản 5 Điều 1 Thông tư số 60/2019/TT-BTC. Trong đó, mã số hàng hóa phải khai báo mã số hàng hóa của máy móc thiết bị.

– Đối với phần mềm điều khiển, vận hành nhập khẩu là phiên bản nâng cấp: Trường hợp phần mềm điều khiển, vận hành nhập khẩu lần đầu đã được cộng vào trị giá của máy móc thiết bị nhập khẩu thì không cộng vào trị giá hải quan của máy móc thiết bị đối với phần mềm điều khiển, vận hành nâng cấp, thay thế.

Trường hợp người khai hải quan khai báo không đúng theo quy định, cơ quan hải quan yêu cầu người khai hải quan khai báo bổ sung, xử lý vi phạm theo quy định. Nếu người khai hải quan không khai báo bổ sung trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được yêu cầu khai bổ sung, cơ quan hải quan xác định trị giá hải quan, ấn định thuế, thu đủ số tiền thuế, tiền chậm nộp, xử lý vi phạm theo quy định.

Đề nghị Công ty căn cứ quy định nêu trên để kê khai, tính thuế phần mềm nhập khẩu theo đúng quy định. Trường hợp còn vướng mắc thì liên hệ với Chi cục Hải quan nơi mở tờ khai để được hướng dẫn cụ thể.

Công ty có thể tham khảo văn bản nêu trên tại mục VĂN BẢN PHÁP LUẬT trên Cổng thông tin điện tử Hải quan theo địa chỉ http://www.customs.gov.vn.

Bộ phận tư vấn của Ban biên tập thông báo để Công ty biết./.