Khai báo Emanifest cho hàng đến Canada đã giúp hiện đại hóa các quy trình thương mại xuyên biên giới. ACI Emanifest nhằm cải thiện tính an ninh thông qua những đánh giá rủi ro tốt hơn và đảm bảo sự vận chuyển hàng hóa vào hoặc đi qua Canada.

Hải Quan Canada CBSA (Canada Border Services Agency), quy định tất cả các nhà vận chuyển (forwarders) liên quan đến hàng hóa nhập khẩu tại Canada đều phải gửi thông tin hàng hóa và vận chuyển đến CBSA trước khi hàng đến cảng Canada. Đối với các lô hàng xuất khẩu từ Canada, nhà vận chuyển có nghĩa vụ khai báo thông tin hàng đến Hải Quan Canada 24h trước khi hàng đưa lên tàu.

Bắt đầu từ ngày 7/11/2016, Hải Quan Canada CBSA (Canada Border Services Agency) quy định tất cả các nhà vận chuyển (forwarders) liên quan đến hàng hóa nhập khẩu tại Canada đều phải khai báo eManifest lên hệ thống ACI (Advanced Commercial Information).

Hải Quan Canada quy định như sau:

– Freight forwarders/ NVOCC bắt buộc phải truyền khai báo eManifest ít nhất 24H trước khi hàng đến Canada:

*Khai báo thông tin House Bill lên hệ thống của CBSA nếu hàng hóa thuộc các điều kiện sau: nhập khẩu hoặc transit tại Canada.

*Khai báo thông tin Supplement Cargo Data lên hệ thống của CBSA trong điều kiện hàng hóa chuyển cảnh không xuống tàu (FROB).

Khung thời gian áp đụng quy định trên như sau:

*7/11/2016: CBSA bắt đầu áp dụng quy định khai báo ACI. Tuy nhiên, do trong thời gian chuyển giao giữa thủ tục mới và cũ, các lệnh phạt do không tuân thủ sẽ được xem xét giảm thiểu.

*11/7/2017: Các forwarder không tuân thủ theo quy định mới sẽ bị áp dụng các hình phạt hành chính.

*12/7/2017: Các forwarder không tuân thủ theo quy định mới sẽ bị áp dụng các hình phạt có đóng phạt

Để thực hiện việc khai báo trên, Freight forwarders/ NVOCC bắt buộc phải thực hiện các bước sau:

*Đăng ký thông tin công ty đến CBSA và để được CBSA duyệt và cấp chuỗi mã carrier code (trung bình 2 tuần làm việc).

*Đảm bảo tất cả các Forwarders/ NVOCC có liên quan đến hàng hóa đều phải tiến hành khai báo eManifest. (kể cả Forwarders/ NVOCC đi co-load, consolidation)

*Đăng ký kết nối EDI với hệ thống CBSA hoặc sử dụng hệ thống khai báo của một bên thứ 3.

Lưu ý:

CBSA không cho phép các nhà giao nhận hàng hóa (forwarder) ủy thác cho các hãng vận chuyển (carrier) kê khai thay cho họ.

Các công ty và hãng hàng không vận chuyển được yêu cầu phải tự kê khai thông tin.

Nếu Hải quan Canada xác định lô hàng của bạn có rủi ro, lô hàng có thể sẽ không được xếp tại cảng/sân bay khởi hành hoặc lô hàng sẽ phải chịu sự kiểm tra hải quan tốn kém và mất thời gian tại Canada.

HÌNH PHẠT CHO SỰ KHÔNG TUÂN THỦ

Những nhà vận chuyển không gửi thông tin chính xác, đầy đủ và kịp thời cho CBSA có thể bị phạt nặng. Tiền phạt cũng có thể được đưa ra nếu người vận chuyển hoặc bên liên quan đến lô hàng không thông báo cho CBSA về những thay đổi đã được thực hiện đối với thông tin đã gửi. Bên cạnh tiền phạt, sự không tuân thủ thường dẫn đến việc từ chối nhập cảnh, chậm trễ giao hàng và khách hàng không hài lòng.

Tiền phạt

Hình phạt tiền đối với các vi phạm ACI dao động từ $ 250 đến $ 8000 tùy thuộc vào mức độ vi phạm và mức độ rủi ro. Nhiều vi phạm hoặc không tuân thủ liên tục thường có nghĩa là hình phạt tiền tệ cao hơn. Ví dụ: một khách hàng không khai eManifest cho CBSA sẽ bị phạt 2.000 đô la cho lần phạt đầu tiên, 4.000 đô la cho lần phạt thứ hai và 8.000 đô la cho lần phạt thứ ba. Các hình phạt trên cũng áp dụng cho các bên không tuân thủ các thông báo của CBSA liên quan đến hàng hóa được vận chuyển bởi nhà vận chuyển.

Các bên đã gửi thông tin sai lệch, không chính xác và không đầy đủ cho CBSA và các bên không thông báo kịp thời cho hải quan về việc sửa thông tin trước khi đến sẽ bị phạt 500 đô la cho lần phạt thứ 1, 750 đô la cho lần phạt thứ 2 và 1.500 đô la cho hình phạt thứ 3. Những người không gửi dữ liệu eManifest trước khi đến CBSA trong khung thời gian và cách thức được chỉ định sẽ bị phạt $ 250 cho lần phạt thứ 1, $ 375 cho lần phạt thứ 2 và $ 750 cho lần phạt thứ 3.