Cơ quan quản lý kênh đào Panama (ACP) cho biết, đội kỹ thuật của Kênh đã tham gia tình hình và hai giờ sau đó, giao thông đã được khôi phục hoàn toàn.

ACP đã bắt đầu quá trình điều tra của ACP để làm rõ nguyên nhân dẫn đến việc nước tràn ở làn phía tây và việc đóng cửa tạm thời của nó.

Những sự cố như vậy rất hiếm. Các sự kiện tương tự đã xảy ra trong quá khứ, chẳng hạn như sự kiện năm 1972, ở Gatun, khiến cả hai làn đường bị đóng cửa hoàn toàn trong khoảng 8 giờ.

Ngoài ra, vào năm 2016, một vụ tràn đã được báo cáo qua các cổng khóa Miraflores, ngay lập tức đã xảy ra.

Kênh đào Panama sử dụng các thiết bị chuyên dụng để kiểm soát hiệu quả những rủi ro như vậy trong một thời gian ngắn, đảm bảo hàng hải hiệu quả và sự vận chuyển an toàn của tàu bè qua đường thủy. Hoạt động trên làn đường hướng đông được duy trì xuyên suốt.

Kênh đào sử dụng hệ thống âu thuyền có chức năng như thang máy nước, cho phép tàu vượt từ mực nước biển (Thái Bình Dương hoặc Đại Tây Dương) đến mực nước Hồ Gatun (26 mét trên mực nước biển); do đó, các tàu di chuyển qua kênh Canal.

Theo: Seatrade Maritime News