Nhập khẩu ô tô biếu, tặng cần thủ tục gì?

Báo Hải quan nhận được câu hỏi của bạn đọc về thủ tục hải quan và chính sách thuế nhập khẩu xe ô tô biếu, tặng: “Tôi là giám đốc một doanh nghiệp mới thành lập, tôi có một người con đang sinh sống ở Canada, nay con tôi muốn cho tôi chiếc ô tô nó đang sử dụng. Vậy tôi phải làm thủ tục gì khi nhập khẩu về Việt Nam? Tôi có đóng thuế không? Nếu có phải nộp thuế là bao nhiêu?”.

Ô tô nhập khẩu.

Trả lời câu hỏi của bạn đọc, Cục Giám sát quản lý về hải quan tư vấn như sau:

Về thủ tục hải quan: Căn cứ quy định tại Điều 2 Thông tư số 143/2015/TT-BTC ngày 11-9-2014 của Bộ Tài chính quy định thủ tục hải quan và quản lý xe ô tô, xe gắn máy của các đối tượng được phép nhập khẩu, tạm nhập khẩu không nhằm mục đích thương mại thì bạn đọc thuộc đối tượng được nhập khẩu xe ô tô dưới dạng quà biếu, tặng. Thủ tục hải quan thực hiện theo quy định tại Điều 4, Điều 5 Thông tư 143/2015/TT-BTC.

Tuy nhiên, ban đọc lưu ý các điều kiện để được nhập khẩu xe ô tô đã qua sử dụng biếu, tặng: Việc nhập khẩu xe ô tô đã qua sử dụng (bao gồm cả trường hợp quà biếu, tặng) thì được điều chỉnh bởi quy định tại Thông tư số 20/2011/TT-BCT ngày 12-5-2011 của Bộ Công Thương (trừ trường hợp đối tượng nhận quà biếu, tặng là tổ chức thì không bị điều chỉnh bởi Thông tư số 20/2011/TT-BCT).

Xe ô tô đã qua sử dụng nhập khẩu phải thỏa mãn điều kiện quy định tại Thông tư liên tịch số 03/2006/TT-BTM-BGTVT-BTC-BCA của Bộ Thương mại (nay là Bộ Công Thương), Bộ Giao thông vận tải, Bộ Tài chính, Bộ Công an hướng dẫn việc nhập khẩu ô tô chở người dưới 16 chỗ ngồi đã qua sử dụng theo Nghị định 12/2006/NĐ-CP của Chính phủ.

Về chính sách thuế: Do câu hỏi của bạn đọc cung cấp không đủ thông tin nên Tổ tư vấn pháp luật hải quan không có cơ sở trả lời cụ thể. Tuy nhiên, ôtô đã qua sử dụng biếu, tặng phải nộp thuế phải nộp đầy đủ các khoản thuế theo các chính sách thuế hiện hành tại thời điểm nhập khẩu gồm: Thuế nhập khẩu, thuế Giá trị gia tăng, thuế Tiêu thụ đặc biệt.

Trường hợp còn vướng mắc phát sinh đề nghị bạn đọc liên hệ chi cục Hải quan nơi thực hiện thủ tục để được hướng dẫn cụ thể.
Theo báo Hải quan