Có cần phải kiểm tra chất lượng đá granite nhập khẩu để gia công, SXXK?

Mặt hàng đã granite nhập khẩu làm nguyên liệu để gia công, sản xuất xuất khẩu sẽ không tiêu thụ trong nước (trừ trường hợp chuyển tiêu thụ nội địa) nên việc kiểm tra chất lượng theo quy định của Thông tư số 14/2010/TT-BXD của Bộ Xây dựng sẽ làm tăng chi phí, thủ tục hành chính.

Ảnh minh họa.

Tuy nhiên, ý kiến trên đang gặp vướng mắc bởi chưa có quy định cụ thể. Theo Tổng cục Hải quan, tại Điều 2 Thông tư số 14/2010/TT-BXD quy định về quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng gạch ốp lát nêu “Thông tư này áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh trong nước, nhập khẩu và cơ quan quản lý nhà nước có liên quan đến sản phẩm, hàng hóa gạch ốp lát tại Việt Nam”.

Theo quy định này thì trường hợp doanh nghiệp nhập khẩu mặt hàng đá granite làm nguyên liệu để gia công, sản xuất xuất khẩu không thuộc đối tượng loại trừ về thực hiện thủ tục kiểm tra chuyên ngành theo quy định tại Thông tư 14/2010/TT-BXD.

Tuy nhiên, phản ánh của một số đơn vị hải quan thì mặt hàng đá granite nhập khẩu làm nguyên liệu để gia công, sản xuất xuất khẩu sẽ không tiêu thụ ở trong nước (trừ trường hợp chuyển tiêu thụ nội địa) nên việc kiểm tra chất lượng theo quy định của Thông tư số 14/2010/TT-BXD là không cần thiết, làm tăng thêm chi phí, thủ tục hành chính. Chính vì vậy, một số đơn vị đề nghị không thực hiện kiểm tra chất lượng đối với mặt hàng đá granite nhập khẩu làm nguyên liệu để gia công, sản xuất xuất khẩu trừ trường hợp chuyển tiêu thụ nội địa.

Để có đủ cơ sở hướng dẫn các đơn vị thực hiện thống nhất, Tổng cục Hải quan đang đề nghị Bộ Xây dựng có ý kiến đối với nội dung trên.

Bên cạnh đó, việc kiểm tra chuyên ngành đối với mặt hàng đá granite dùng để sản xuất, không dùng làm vật liệu xây dựng cũng cần được làm rõ. Theo quy định tại Điều 1 Thông tư 14/2010/TT-BXD thì “Thông tư này quy định về quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng gạch ốp lát (gọi tắt là sản phẩm, hàng hóa gạch ốp lát) thuộc Nhóm 2 theo quy định tại Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa, bao gồm danh mục sản phẩm, hàng hóa gạch ốp lát có yêu cầu đảm bảo an toàn chất lượng, căn cứ để kiểm tra chất lượng và công tác quản lý đảm bảo chất lượng”.

Đối chiếu quy định trên, Tổng cục Hải quan cho rằng Bộ Xây dựng cũng cần hướng dẫn rõ trường hợp doanh nghiệp nhập khẩu mặt hàng đá granite sử dụng để sản xuất ra sản phẩm, hàng hóa khác ví dụ như dùng để làm đồ mỹ nghệ, sản phẩm nội thất… thì có phải thực hiện việc kiểm tra chuyên ngành hay không?

Để tránh vướng mắc phát sinh đồng thời tạo kẽ hở liên quan đến việc kiểm soát mục đích sử dụng hàng hóa của doanh nghiệp khi và sau khi nhập khẩu, Tổng cục Hải quan cho rằng thực hiện kiểm tra chất lượng đối với mặt hàng đá granite thuộc Danh mục sản phẩm, hàng hóa gạch ốp lát yêu cầu đảm bảo an toàn chất lượng theo quy định mà không phụ thuộc vào mục đích sử dụng theo khai báo khi nhập khẩu của doanh nghiệp.