Nội dung câu hỏi:

Hiện nay, Công ty tôi đang làm thủ tục hải quan cho hàng hóa nhập khẩu để tạo tài sản cố định cho dự án đầu tư. Dự án đầu tư của công ty tôi thuộc địa bàn ưu đãi đầu tư và đáp ứng đủ điều kiện cho hàng hóa nhập khẩu được miễn thuế NK theo luật Hải quan, Nghị định 118; Nghị định 134; Thông tư 01 của BKH&ĐT… cũng như đáp ứng tài sản cố định theo quy định của kế toán. Đồng thời công ty của tôi đã thực hiện thông báo danh mục hàng hóa theo quy định của Điều 30 NĐ 134/2016/NĐ-CP (là chủ dự án, chủ đầu tư).
Tuy nhiên, do công ty tôi không có nhân sự kế toán về khai báo hải quan điện tử do đó công ty tôi sẽ phải thuê qua đại lý làm thủ tục hải quan. Vậy cho hỏi: công ty của tôi có được thuê đại lý làm thủ tục hải quan để thông quan cho hàng hóa và lô hàng này có được miễn thuế NK hay không?
Mong tổ tư vấn sớm giải đáp vướng mắc để Công ty của tôi giải phóng hàng theo quy định. Xin cám ơn!

Nội dung câu trả lời:

 Căn cứ khoản 14 Điều 4 Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23/06/2014 quy định:
“Điều 4. Giải thích từ ngữ
…14. Người khai hải quan bao gồm: chủ hàng hóa; chủ phương tiện vận tải; người điều khiển phương tiện vận tải; đại lý làm thủ tục hải quan, người khác được chủ hàng hóa, chủ phương tiện vận tải ủy quyền thực hiện thủ tục hải quan”.
– Căn cứ khoản 11 Điều 16 Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13 ngày 06/04/2016 quy định:
“Điều 16. Miễn thuế
…11. Hàng hóa nhập khẩu để tạo tài sản cố định của đối tượng được hưởng ưu đãi đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư, bao gồm:
a) Máy móc, thiết bị; linh kiện, chi tiết, bộ phận rời, phụ tùng để lắp ráp đồng bộ hoặc sử dụng đồng bộ với máy móc, thiết bị; nguyên liệu, vật tư dùng để chế tạo máy móc, thiết bị hoặc để chế tạo linh kiện, chi Tiết, bộ phận rời, phụ tùng của máy móc, thiết bị;
b) Phương tiện vận tải chuyên dùng trong dây chuyền công nghệ sử dụng trực tiếp cho hoạt động sản xuất của dự án;
c) Vật tư xây dựng trong nước chưa sản xuất được.
Việc miễn thuế nhập khẩu đối với hàng hóa nhập khẩu quy định tại Khoản này được áp dụng cho cả dự án đầu tư mới và dự án đầu tư mở rộng”.
Đề nghị Công ty tham khảo quy định nêu trên, đối chiếu với thực tế hoạt động giao dịch của Công ty để nghiên cứu thực hiện đúng quy định. Trường hợp phát sinh vướng mắc, đề nghị công ty liên hệ trực tiếp Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai để được hướng dẫn cụ thể.
Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty biết.