Trường hợp có nghi vấn, thông tin về chất lượng, hạn sử dụng, nguồn gốc không đảm bảo theo quy định thì thực hiện chuyển kiểm tra thực tế (đối với hàng hóa chưa thông quan) hoặc dừng hàng qua khu vực giám sát (đối với hàng hóa đã thông quan) để kiểm tra, xác minh và xử lý vi phạm (nếu có) theo quy định của pháp luật là một trong những chỉ đạo quan trọng mới đây của Tổng cục Hải quan nhằm tăng cường kiểm soát thực phẩm nhập khẩu.

Thực hiện kết luận của Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà tại cuộc họp Ban chỉ đạo liên ngành Trung ương tại Thông báo kết luận số 382/TB-VPCP ngày 16/9/2023, kiến nghị tại Công văn số 7692/CV-BCĐTƯATTP ngày 29/11/2023 của Ban chỉ đạo liên ngành Trung ương về an toàn thực phẩm, nhằm tăng cường, kiểm tra, kiểm soát để phòng chống và kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý hành vi nhập lậu, nhập khẩu các loại thực phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ, không đảm bảo an toàn thực phẩm, mới đây, Tổng cục Hải quan yêu cầu Cục Hải quan các tỉnh, thành phố triển khai một số nhiệm vụ sau:

Thứ nhất, căn cứ khai báo của doanh nghiệp, tăng cường việc kiểm tra, kiểm soát mặt hàng thực phẩm doanh nghiệp khai báo với các chứng từ thuộc hồ sơ hải quan để xác định thực phẩm được thông quan trên cơ sở thông báo kết quả kiểm tra an toàn thực phẩm/ bản công bố sản phẩm.

Thứ hai, phối hợp chặt chẽ, kịp thời với các cơ quan chức năng, cơ quan kiểm tra trong trường hợp có nghi vấn về thực phẩm khai báo, nhưng không đủ cơ sở để xác định chính xác mặt hàng thực phẩm nhập khẩu để áp dụng chính sách quản lý theo đúng quy định.

Thứ ba, trường hợp có nghi vấn, thông tin về chất lượng, hạn sử dụng, nguồn gốc không đảm bảo theo quy định thì thực hiện chuyển kiểm tra thực tế (đối với hàng hóa chưa thông quan) hoặc dừng hàng qua khu vực giám sát (đối với hàng hóa đã thông quan) để kiểm tra, xác minh và xử lý vi phạm (nếu có) theo quy định của pháp luật.

Trường hợp, có vướng mắc phát sinh thì trao đổi kịp thời với cơ quan kiểm tra chuyên ngành và báo cáo về Tổng cục Hải quan./.

Theo: Tổng cục Hải quan