Máy tạo hình cà phê tự động thuộc nhóm 84.43

Đó là nội dung tư vấn của Cục Thuế XNK trước câu hỏi của bạn đọc gửi đến Báo Hải quan hỏi về về mã HS và thuế suất thuế NK đối với máy tạo hình cà phê tự động.

Ảnh minh họa.

Căn cứ Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/1/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa, phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm; Thông tư số 103/2015/TT- BTC ngày 1/7/2015 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa XK, NK Việt Nam. Theo Cục Thuế XNK, do DN không mô tả về đặc điểm, cơ chế cách thức hoạt động của mặt hàng nên thông tin chưa đủ để phân loại mặt hàng.

Tuy nhiên, qua xem xét tên gọi “máy tạo hình cà phê tự động”, trong trường hợp mặt hàng DN hỏi là loại máy: có chức năng tự động in chữ hoặc hình ảnh tùy chọn lên trên lớp bọt cà phê, mặt hàng phù hợp xem xét phân loại tại nhóm 84.43.

Do đó, đề nghị DN căn cứ vào thực tế hàng hóa, đối chiếu với quy định hiện hành và nội dung hướng dẫn trên để xác định nhóm và mã số cụ thể.

Theo báo hải quan