Mặt hàng sữa tắm chịu thuế NK 27%

Trước kiến nghị của Công ty TNHH Mỹ phẩm LG Vina về xem xét kết quả phân loại mặt hàng khai báo là “sữa tắm”, Tổng cục Hải quan cho biết, mặt hàng được xác định là chế phẩm làm sạch da, dạng lỏng, chứa chất hoạt động bề mặt, đã được đóng gói bán lẻ, phù hợp thuộc mã 3401.30.00 (thuế suất thuế NK 27%).

Hoạt động nghiệp vụ tại Chi cục Hải quan Nhơn trạch (Đồng Nai).

Phân tích cụ thể, theo Tổng cục Hải quan, tại khoản 2 Điều 16 Nghị định 08/2015/NĐ-CP qui định: “việc phân loại hàng hóa căn cứ vào hồ sơ hải quan, tài liệu ký thuật và các thông tin về thành phần, tính chất lý, hóa, tính năng, công dụng của hàng hóa XK, NK”.

Bên cạnh đó, theo quy định tại Thông tư 103/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa XK, NK Việt Nam và tham khảo Chú giải chi tiết HS 2012, nhóm 34.01 thì  mặt hàng do Công ty NK được khai báo là “sữa tắm” có kết quả phân tích tại Thông báo 270/TB-KĐ3 ngày 23/9/2016 là: Chế phẩm làm sạch da, dạng lỏng, chứa chất hoạt động bề mặt, đã được đóng gói bán lẻ, phù hợp thuộc mã 3401.30.00 tại Danh mục hàng hóa XK, NK Việt Nam (thuế suất thuế NK 27%).

Bên cạnh đó, với ý kiến về việc áp dụng công văn của Cục Kiểm tra sau thông quan và Chi cục Hải quan Nhơn Trạch (Cục Hải quan Đồng Nai), Tổng cục Hải quan cho biết, công văn của Cục Kiểm tra sau thông quan và Chi cục Hải quan Nhơn Trạch chỉ đưa ra những nội dung giải thích chung chung và các trường hợp minh họa (chẳng hạn: mặt hàng sữa tắm được phân loại vào nhóm 3307…), không hướng dẫn mã số cho một mặt hàng cụ thể, vì vậy không được coi là công văn hướng dẫn về phân loại hàng hóa của cơ quan Hải quan đối với mặt hàng NK như đã nêu của Công ty.

Theo báo Hải quan