Kiểm tra chuyên ngành thực phẩm, phụ gia thực phẩm vướng vì chính sách

Tổng cục Hải quan kiến nghị Bộ Y tế sớm tháo gỡ những vướng mắc trong thực hiện Thông tư 40/2016/TT-BYT do thông tư này chỉ quy định về danh mục thực phẩm, không quy định về chính sách quản lý nên khó khăn trong việc xác định mặt hàng có phải công bố hợp quy hoặc công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm, kiểm tra an toàn thực phẩm.

Công chức Chi cục Hải quan Cốc Nam- Cục Hải quan Lạng Sơn kiểm tra hàng hóa XNK. Ảnh: H.Nụ

Theo Tổng cục Hải quan, Thông tư 40/2016/TT-BYT ban hành Danh mục thực phẩm, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm và dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng thực phẩm theo mã số HS thuộc diện quản lý chuyên ngành của Bộ Y tế căn cứ Nghị định 187/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại, không căn cứ Nghị định 38/2012/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật An toàn thực phẩm.

Nhưng theo quy định tại Nghị định 38/2012/NĐ-CP thì hàng hóa là thực phẩm, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm và dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng thực phẩm phải công bố hợp quy hoặc công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm; kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm đối với thực phẩm XK, NK.

Tổng cục Hải quan cho rằng, Thông tư 40/2016/TT-BYT chỉ quy định về danh mục thực phẩm, không quy định về chính sách quản lý, trách nhiệm thực hiện và quy trình thủ tục sẽ khó khăn trong việc xác định những mặt hàng thuộc Danh mục ban hành kèm Thông tư có phải công bố hợp quy hoặc công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm; kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm theo quy định của Nghị định 38/2012/NĐ-CP hay không? Chính vì vậy, Bộ Y tế cần giải thích rõ vấn đề này.

Nếu có áp dụng quy định thì thời điểm công bố hợp quy, công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm, kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm đối với thực phẩm nhập khẩu, xuất khẩu được thực hiện trước thông quan hay sau khi thông quan hàng hóa?

Theo báo Hải quan