Nội dung câu hỏi:

Hiện nay, tổ chức phi chính phủ saigonchildren đang được hỗ trợ một số lượng xe lăn mới từ một tổ chức thiện nguyện tại Úc. Xe lăn được sản xuất và lắp ráp theo tiêu chuẩn ISO 7176. Sau khi về Việt Nam, các xe sẽ được gửi tặng đến các trẻ khuyết tật có hoàn cảnh khó khăn. Xin Tổ tư vấn Hải quan cho tổ chức biết sẽ cần chuẩn bị những giấy tờ gì để được thông quan và nhận xe.

Nội dung câu trả lời:

Văn bản liên quan:
Vướng mắc của đơn vị, Tổng cục Hải quan có ý kiến trao đổi như sau:
– Về chính sách quản lý: Thực hiện theo quy định tại Nghị định số 69/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ về quy định chi tiết một số điều về quản lý ngoại thương và phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định này. Theo đó, mặt hàng xe lăn mới 100% không thuộc danh mục hàng hóa cấm nhập khẩu mặt hàng xe lăn là trang thiết bị y tế nếu đã có số lưu hành thì được nhập khẩu theo nhu cầu không phải xác nhận đơn hàng, nếu chưa có số lưu hành thì phải có giấy phép nhập khẩu. Trường hợp còn vướng mắc về chính sách Tổ chức phi chính phủ Saigonchildren liên hệ với Bộ Y tế để được hướng dẫn theo quy định.
– Về thủ tục hải quan: Thực hiện theo quy định tại Điều 49 Luật Hải quan năm 2014 ngày 23/6/2014, Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 được sửa đổi bổ sung tại Nghị định số 59/2018/NĐ-CP ngày 20/04/2018 của Chính phủ, Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ Tài chính.
– Về Chính sách thuế: Thực hiện theo quy định tại Điều 8 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016, được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 18/2021/NĐ-CP ngày 11/3/2021 của Chính phủ đối với hàng hóa là quà biếu, quà tặng.
– Trường hợp mặt hàng xe lăn là hàng hóa được nước ngoài tài trợ thì thực hiện theo quy định tại Nghị định số 80/2020/NĐ-CP ngày 08/7/2020 quy định quản lý và sử dụng viện trợ không hoàn lại thuộc hỗ trợ phát triển chính thức của cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài dành cho Việt nam.
– Đề nghị đơn vị nghiên cứu các quy định trên căn cứ vào hồ sơ cụ thể, thực tế lô hàng để liên hệ với Chi cục Hải quan nơi đơn vị dự kiến làm thủ tục để được hướng dẫn thủ tục Hải quan theo quy định.