Khai báo gộp mã HS không ảnh hưởng đến tính hợp lệ của C/O

Đó là trả lời của Tổng cục Hải quan với Công ty Cổ phần Quốc tế Nam Thành về vướng mắc liên quan đến thông tin trên ô số 7 của C/O mẫu KV do Hàn Quốc cấp.
Hoạt động nghiệp vụ tại Chi cục Hải quan Phó Bảng, Cục Hải quan Hà Giang. Ảnh: T.Trang.

Theo Tổng cục Hải quan, thông tin khai báo C/O mẫu KV do Hàn Quốc cấp được quy định theo mẫu C/O và phần Overleaf Notes tại Phụ lục VI Thông tư số 40/2015/TT-BCT ngày 18/11/2015 của Bộ Công Thương. Theo đó, tại ô số 7 của C/O phải hiển thị số và loại kiện hàng, mô tả hàng hóa (bao gồm số lượng (nếu có) và mã HS của nước nhập khẩu), thông tin mô tả hàng hóa phải đủ chi tiết để cán bộ, công chức hải quan có thể kiểm tra.

Riêng về mã HS, Tổng cục Hải quan cho biết, việc khai báo gộp mã HS đối với những dòng hàng cùng chủng loại, cùng chung mã HS không ảnh hưởng đến tính hợp lệ của C/O.

Vì vậy, Công ty căn cứ hướng dẫn nêu trên để xác định tính hợp lệ của thông tin tại ô số 7 C/O mẫu KV do Hàn Quốc cấp.

Theo báo Hải quan