Tăng cường kiểm tra khai trị giá đối với ô tô nhập khẩu

Đó là yêu cầu của Tổng cục Hải quan với cục hải quan các tỉnh, thành phố để tăng cường công tác kiểm tra trị giá hải quan đối với mặt hàng ô tô NK.

CBCC Chi cục Hải quan cảng Cái Lân (Cục Hải quan Quảng Ninh) kiểm tra ô tô NK. Ảnh: T.Trang.

Cụ thể, Tổng cục Hải quan yêu cầu các đơn vị hải quan địa phương nghiêm túc thực hiện theo hướng dẫn của Tổng cục Hải quan về công tác kiểm tra, xác định trị giá hải quan tại công văn 905/TCHQ-TXNK ngày 17/2/2017.

Đồng thời, chỉ đạo các đơn vị thuộc và trực thuộc cục, tổ kiểm soát công tác kiểm tra về trị giá hàng ngày thực hiện kiểm tra, rà soát dữ liệu trên hệ thống để phát hiện và xử lý khắc phục tình trạng thực hiện không đúng các quy định tại Luật Quản lý thuế, Thông tư 38/2015/TT-BTC, Thông tư 39/2015/TT-BTC và các quy trình thủ tục hải quan đối với hàng hóa NK.

Bên cạnh đó, Tổng cục Hải quan cũng yêu cầu các cục hải quan tỉnh, thành phố thường xuyên rà soát, đề xuất xây dựng, sửa đổi, bổ sung Danh mục hàng hóa XK, NK rủi ro về trị giá làm cơ sở để cơ quan Hải quan so sánh, đối chiếu, kiểm tra trị giá khai báo của người khai hải quan trong quá trình làm thủ tục hải quan hoặc sau khi hàng hóa đã thông quan theo quy định.

Theo báo Hải quan