Không phải nộp C/O nếu thuộc đối tượng được miễn thuế NK

Trước vướng mắc của Công ty TNHH Shiseido Việt Nam về việc xin nộp C/O cho lô hàng NK nguyên liệu theo loại hình E15 (nhập nguyên liệu của DN chế xuất từ nội địa), Tổng cục Hải quan đã trả lời về vấn đề này.

Hoạt động nghiệp vụ tại Chi cục Hải quan Bắc Thăng Long, Cục Hải quan Hà Nội. Ảnh: T.Trang.

Tổng cục Hải quan cho biết, theo trình bày thì Công ty NK nguyên liệu theo loại hình E15 (nhập nguyên liệu của DN chế xuất từ nội địa). Loại hình này được miễn thuế NK nên không thuộc đối tượng phải nộp C/O quy định tại điểm g.1, khoản 2 Điều 16 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính.

Tuy nhiên, để tạo thuận lợi cho DN trong quá trình thực hiện thủ tục hải quan, Tổng cục Hải quan đồng ý việc Công ty được lựa chọn nộp C/O cho lô hàng NK tại thời điểm NK nguyên liệu, cơ quan Hải quan thực hiện tiếp nhận C/O theo quy định.

Trường hợp Công ty xin chuyển loại hình từ đối tượng miễn thuế sang đối tượng phải chịu thuế, Công ty đã nộp C/O tại thời điểm NK lô hàng và C/O còn hiệu lực tại thời điểm đăng ký tờ khai hải quan chuyển mục đích sử dụng, chuyển tiêu thụ nội địa theo quy định tại các Thông tư của Bộ Công Thương hướng dẫn các Hiệp định thì được xem xét áp dụng mức thuế suất theo quy định của Bộ Tài chính tại thời điểm đó.

Theo báo Hải quan