Hướng dẫn về mở tờ khai xuất nhập khẩu tại chỗ

Báo Hải quan nhận được câu hỏi của Công ty CP Công nghệ và Thiết bị Hàn về việc mở tờ khai xuất nhập khẩu tại chỗ. Về vấn đề này, Cục Giám sát quản lý về hải quan (Tổng cục Hải quan) đã trả lời.

Công ty CP Công nghệ và Thiết bị Hàn hỏi: Công ty có một hợp đồng xuất hàng cho khách hàng trong KCN Nomura Hải Phòng (đây là doanh nghiệp được hưởng thuế GTGT 0%). Hàng của Công ty là một hệ thống gồm nhiều mục hàng, cả hàng nhập khẩu và hàng sản xuất trong nước; hàng được giao nhiều lần.

Công ty CP Công nghệ và Thiết bị Hàn có phải mở tờ khai xuất nhập khẩu tại chỗ cho mỗi lần giao hàng hay có thể mở tờ khai trên hệ thống cho lần giao hàng cuối cùng? Hồ sơ và trình tự khai báo hải quan có yêu cầu gì đặc biệt không?

Trả lời câu hỏi của bạn đọc, Cục Giám sát quản lý về hải quan cho biết, theo phản ánh thì Công ty có hợp đồng bán hàng cho đối tác trong KCN Nomura Hải Phòng và phải làm thủ tục hải quan xuất nhập khẩu tại chỗ khi tiến hành giao hàng cho đối tác. Tuy nhiên Công ty không nêu rõ doanh nghiệp đối tác của Công ty thuộc loại hình doanh nghiệp nào nên không có đủ cơ sở để trả lời cụ thể.

Liên quan đến thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tại chỗ, Công ty căn cứ quy định tại Điều 35 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21-1-2015 của Chính phủ, khoản 1 Điều 86 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25-3-2015 của Bộ Tài chính để thực hiện.

Ngoài ra, để được thực hiện việc giao nhận hàng hóa nhiều lần, khai hải quan một lần, đề nghị Công ty nghiên cứu quy định tại khoản 6 Điều 86 Thông tư số 38/2015/TT-BTC dẫn trên để thực hiện.

Theo Báo Hải quan