Hệ thống kê khai thuế tạm ngừng hoạt động trong 2 ngày

Từ 17 giờ ngày 6-1 đến 24 giờ ngày 8-1-2017, Hệ thống kê khai thuế qua mạng sẽ tạm ngừng hoạt động để Tổng cục Thuế tiến hành nâng cấp dịch vụ.

Tổng cục Thuế sẽ tiến hành nâng cấp hệ thống khai thuế qua mang.

Tổng cục Thuế vừa thông báo kế hoạch tạm dựng Hệ thống Kê khai thuế qua mạng để phục vụ nâng cấp ứng dụng, đáp ứng yêu cầu triển khai thí điểm dịch vụ hoàn thuế điện tử.

Theo đó, sẽ tạm dựng hoạt động của Hệ thống (https://nhantokhai.gdt.gov.vn) từ 17 giờ ngày 6-1 đến 24 giờ ngày 8-1-2017.

Ngoài thời gian trên, Hệ thống Kê khai thuế qua mạng sẽ hoạt động bình thường.

Tổng cục Thuế thông báo để người nộp thuế được biết và chủ động thu xếp thời gian thực hiện khai thuế trước và sau thời gian hệ thống tạm ngừng.

Theo báo Hải quan