Hải quan hướng dẫn thủ tục nhập khẩu bột cá từ Nga

Mới đây, một số doanh nghiệp có nhu cầu nhập khẩu bột cá từ Nga để sản xuất thực ăn chăn nuôi (thuộc mã HS 2301.20.20 và HS 2301.20.10) đã đề nghị Tổng cục Hải quan hướng dẫn về thuế nhập khẩu, thuế Giá trị gia tăng, và các loại giấy tờ, lệ phí để thông quan.

Liên quan đến các nội dung trên, theo Bộ phận tư vấn của Tổng cục Hải quan, mặt hàng có mã HS 2301.20.20 và HS 2301.20.10 đều có thuế suất thuế nhập khẩu 0% (theo quy định tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành theo Nghị định số 122/2016/NĐ-CP).

Về thuế suất thuế Giá trị gia tăng, cả 2 mặt hàng trên đều có thuế 5% (theo quy định tại Biểu thuế giá trị gia tăng theo Danh mục hàng hóa nhập khẩu ban hành kèm theo Thông tư số 83/2014/TT-BTC).

Đối với thủ tục hải quan (hồ sơ, giấy tờ), theo hướng dẫn của Bộ phận tư vấn, thủ tục thực hiện theo Khoản 2 Điều 16 Thông tư số 38/2015/TT-BTC.

Cụ thể hồ sơ hải quan gồm: Tờ khai hàng hóa nhập khẩu theo các chỉ tiêu thông tin tại Phụ lục II ban hành kèm Thông tư 38; vận tải đơn hoặc các chứng từ vận tải khác có giá trị tương đương đối với trường hợp hàng hóa vận chuyển bằng đường biển, đường hàng không, đường sắt, vận tải đa phương thức theo quy định của pháp luật (trừ hàng hoá nhập khẩu qua cửa khẩu biên giới đường bộ, hàng hoá mua bán giữa khu phi thuế quan và nội địa, hàng hóa nhập khẩu do người nhập cảnh mang theo đường hành lý); giấy thông báo miễn kiểm tra hoặc giấy thông báo kết quả kiểm tra của cơ quan kiểm tra chuyên ngành theo quy định của pháp luật; tờ khai trị giá; chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa; hóa đơn thương mại (trường hợp người mua phải thanh toán cho người bán).

Đáng chú ý, người khai hải quan không phải nộp hóa đơn thương mại trong các trường hợp: Người khai hải quan là doanh nghiệp ưu tiên; hàng hóa nhập khẩu để thực hiện hợp đồng gia công cho thương nhân nước ngoài, người khai hải quan khai giá tạm tính tại ô “Trị giá hải quan” trên tờ khai hải quan; hàng hóa nhập khẩu không có hóa đơn và người mua không phải thanh toán cho người bán, người khai hải quan khai trị giá hải quan theo hướng dẫn của Bộ Tài chính về xác định trị giá hải quan.

Ngoài ra, cơ quan Hải quan hướng dẫn thêm khi nhập khẩu thức ăn chăn nuôi, đề nghị doanh nghiệp tham khảo quy định tại các văn bản: Thông tư số 04/2015/TT-BNNPTNT, và Thông tư 66/2011/TT-BNNPTNT của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Nguồn: baohaiquan.vn