Giấy tờ để thông quan lô hàng phải kiểm tra hiệu suất năng lượng

Văn bản xác nhận đăng ký công bố hiệu suất năng lượng và dán nhãn năng lượng có thể sử dụng thay cho Phiếu thử nghiệm hiệu suất năng lượng tối thiểu để thực hiện thủ tục thông quan hàng hóa.

Ảnh minh họa.

Đây là nội dung hướng dẫn của Tổng cục Hải quan đối với các cục hải quan tỉnh, thành phố khi làm thủ tục cho các lô hàng kiểm tra hiệu suất năng lượng tối thiểu.

Cụ thể, đối với hàng hóa thuộc danh mục kiểm tra hiệu suất năng lượng, DN nộp văn bản xác nhận đăng ký công bố hiệu suất năng lượng và dán nhãn năng lượng của Bộ Công Thương (bản sao có đóng dấu xác nhận của DN) cho cơ quan Hải quan để xem xét giải quyết thủ tục thông quan. DN chịu trách nhiệm thực hiện kiểm tra hiệu suất năng lượng trực tiếp với Bộ Công Thương.

Đối với việc kiểm tra hiệu suất năng lượng cho các phương tiện, thiết bị không phải dán nhãn năng lượng theo quy định tại Thông tư 36/2016/TT-BCT của Bộ Công Thương, Tổng cục Hải quan hướng dẫn, trừ các trường hợp tạm nhập-tái xuất, quá cảnh, chuyển khẩu, hàng hóa gia công phục vụ 100% XK (không sử dụng trong nước) và các hàng hóa thuộc lĩnh vực an ninh quốc phòng, bí mật quốc gia, an toàn bức xạ hạt nhân; các phương tiện, thiết bị tiêu thụ năng lượng tại Việt Nam bao gồm cả hàng hóa NK phi thương mại phải đảm bảo có hiệu suất năng lượng trên mức tối thiểu.

Theo báo Hải quan