DN có thể ghi nhãn và chịu trách nhiệm khai báo theo hợp đồng mua bán

Đó là ý kiến hướng dẫn của Tổng cục Hải quan liên quan đến thắc mắc của DN về quy định mã số, mã vạch hàng hóa khi XK.

CBCC Hải quan cửa khẩu Hữu Nghị (Lạng Sơn) hướng dẫn DN làm thủ tục hải quan. Ảnh: H.Nụ

Công ty TNHH Nam Long đề nghị cơ quan Hải quan hướng dẫn rõ về quy định mã số, mã vạch hàng hóa khi xuất. khẩu. DN cho biết làm OEM (Original Design Manufacturing) cho Hàn Quốc, trên hàng xuất, DN dùng mã vạch của khách hàng; bao bì hàng hóa ghi “Made in Vietnam” bằng tiếng Hàn Quốc.

Về vấn đề này, theo Tổng cục Hải quan, tại Khoản 3, Điều 5 Nghị định số 89/2006/NĐ-CP của Chính phủ về nhãn hàng hóa quy định: Trường hợp tổ chức, cá nhân nước ngoài NK hàng hoá của Việt Nam yêu cầu ghi nhãn hàng hoá theo hợp đồng mua bán hàng hoá và chịu trách nhiệm về yêu cầu của mình thì tổ chức, cá nhân XK hàng hoá được thực hiện theo hợp đồng với điều kiện những yêu cầu này không làm sai lệch bản chất của hàng hoá, không vi phạm pháp luật Việt Nam và pháp luật của nước NK.

Điều 11 Nghị định số 89/2006/NĐ-CP quy định các thông tin mà nhãn hàng hoá bắt buộc phải thể hiện các nội dung sau: Tên hàng hoá; tên và địa chỉ của tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm về hàng hoá; xuất xứ hàng hoá.

Ngoài ra, tuỳ theo tính chất của mỗi loại hàng hoá, phải thể hiện trên nhãn hàng hoá các nội dung bắt buộc quy định tại Điều 12 của Nghị định này và quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật chuyên ngành có liên quan. Theo đó, trên hàng XK, DN có thể ghi nhãn theo hợp đồng mua bán và chịu trách nhiệm về việc khai báo theo yêu cầu trên hợp đồng.

Theo báo Hải quan