Nội dung câu hỏi:

Công ty sản xuất bao bì PP dệt, từ hạt nhựa Polypropylene
Từ trước, chúng tôi dùng mã HS Code: 63053390 cho hàng xuất khẩu là bao bì PP dệt, dùng để đóng gói hàng hóa.
Hiện nay, khách hàng của chúng tôi ở thị trường Châu Âu yêu cầu chúng tôi sử dụng mã HS code: 39232990 cho sản phẩm trên khi xuất qua nước họ vì hệ thống tất cả các nhà cung cấp của họ đều sử dụng mã HS code này.
1. Chúng tôi có được sử dụng mã HS code 39232990 cho sản phẩm bao PP dệt, dùng để đóng gói hàng hóa không?
2. Nếu được áp mã 39232990, thì chúng tôi có được sử dụng mã HS 63053390 nữa không, có bị xử phạt gì không?

Nội dung câu trả lời:

Văn bản liên quan:

​Vướng mắc của Công ty, Tổng cục Hải quan có ý kiến trao đổi như sau:

1. Về việc sử dụng mã HS:
Do thông tin Công ty cung cấp chưa đầy đủ thông tin về hàng hóa nên Tổng cục Hải quan không đủ cơ sở để hướng dẫn phân loại, áp mã số chính xác cho hàng hóa nhập khẩu của công ty. Tuy nhiên, công ty có thể tham khảo một số quy định sau để phân loại mã số hàng hóa:
– Thông tư số 65/2017/TT-BTC ngày 27/6/2017 của Bộ Tài chính ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam.
– Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa; phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu và Thông tư số 17/2021/TT-BTC ngày 26/02/2021 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư số 14/2015/TT-BTC.
– Chú giải của Hệ thống hài hòa mô tả và mã hàng hóa của Hội đồng hợp tác Hải quan Thế giới.
Trường hợp vẫn không thể xác định được mã HS thì công ty liên hệ trực tiếp Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai để được hướng dẫn cụ thể.

2. Về việc xử phạt VPHC:
Căn cứ khoản 1 Điều 4 Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa; phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thì: “Một mặt hàng chỉ có một mã số duy nhất theo Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam”. Do đó, đối với hàng hóa công ty nhập khẩu nêu trên chỉ có một mã số duy nhất. Trường hợp áp sai mã số sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính theo quy đinh tại Điều 8, Điều 9 và Điều 14 Nghị định số 128/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty biết.