(Tiếng Việt) Không quy định thuế suất riêng theo mục đích sử dụng hàng hóa

Sorry, this entry is only available in Vietnamese.