Difference between telex release and express release

Telex Release and Express Release These are terms that still confuses many people in the industry.. The confusion occurs when these terms are loosely used instead of using it in the strict sense.. The defin...

Thuế nhập khẩu Giày từ Hà Lan

Nội dung câu hỏi: Tôi có mua 3 đôi giày thể thao, đế cao su, mũi cao su/nhựa từ Hà Lan để sử dụng, gửi hàng qua dịch vụ phát chuyển nhanh EMS trong tháng 3/2021. Khi về đến Việt Nam, cơ quan Hải quan tại EMS...

QUY ĐỊNH KHAI BÁO eMANIFEST CHO HÀNG ĐI CANADA

Khai báo Emanifest cho hàng đến Canada đã giúp hiện đại hóa các quy trình thương mại xuyên biên giới. ACI Emanifest nhằm cải thiện tính an ninh thông qua những đánh giá rủi ro tốt hơn và đảm bảo sự vận chuyển h...