(Tiếng Việt) Hàng hóa XNK tại chỗ vẫn được hưởng thuế suất ưu đãi

Sorry, this entry is only available in Vietnamese.