Company

Address

Phone

APL Tầng 2, Nhà khách Hải Quân 313.747.918
(Số 22 Lý Tự Trọng, Q. Hồng Bàng, Hải Phòng)
BEN LINE AGENCIES Phòng 810, Tầng 8, Tòa nhà TD Plaza 313.757.001
(Số 20A, Q. Ngô Quyền, Hải Phòng)
CHINA SHIPPING Phòng 501, Tòa nhà Hatradimex Building 313.746.911
(Số 22 Lý Tự Trọng, Q. Hồng Bàng, Hải Phòng)
CMA – CGM Tầng 5, Tòa nhà Hải Quân 313.841.656
(Số 5 Lý Tự Trọng, Q.Hồng Bàng, Hải Phòng)
CNC (Đại lý CMA-CGM) Tầng 5, Tòa nhà Hải Quân 313.841.656
(Số 5 Lý Tự Trọng, Q.Hồng Bàng, Hải Phòng)
COSCO & COSFI Tầng 5, Tòa nhà Thành Đạt 313.552.778
(Số 3 Lê Thánh Tông, Q.Ngô Quyền, Hải Phòng)
DRAGON LOGISTICS Số 5 Đường bao Nguyễn Bình Khiêm, 313.629.767
Quận Hải An, Hải Phòng
EVERGREEN Tầng 15, Tòa nhà CENTRAL TOWER 313.825.241
(Số 43 Quang Trung, Q.Hồng Bàng, Hải Phòng)
ECULINES Phòng 15, Tầng 7, Tòa nhà Thành Đạt 313.686.202
(Số 3 Lê Thánh Tông, Q.Ngô Quyền, Hải Phòng)
GERMADEPT Tầng 6, Tòa nhà TD Plaza 313.825.961
(Số 20A Lê Hồng Phong, Q.Ngô Quyền, Hải Phòng)
GLOBELINK Tầng 8, Tòa nhà ACB 313.746.770
(Số 15 Hoàng Diệu, Q.Hồng Bàng, Hải Phòng)
GRAND CHINA Tầng 2, Tòa nhà 54 Lê Lợi 313.550.818
(Số 54 Lê Lợi, Q.Ngô Quyền, Hải Phòng)
HANJIN Phòng 306, Tòa nhà DG TOWER 313.551.390
(Số 15 Trần Phú, Q.Ngô Quyền, Hải Phòng)
HQ LOGISTICS Phòng 407, Tầng 4, Tòa nhà TD Plaza 313.246.969
(Số 20A Lê Hồng Phong, Q.Ngô Quyền, Hải Phòng)
HAPAG-LLOYD Phòng 708, Tầng 7, Tòa nhà TD Plaza 313.741.248
(Số 20A Lê Hồng Phong, Q.Ngô Quyền, Hải Phòng)
HEUNG-A Tầng 8, Tòa nhà Habour View 313.745.274
(Số 4, Trần Phú, Q.Ngô Quyền, Hải Phòng)
HUB LINE Phòng 604, Tầng 6, Tòa nhà TD Plaza 313.722.976
(Số 20A Lê Hồng Phong, Q.Ngô Quyền, Hải Phòng)
HUYNDAI Tầng 8, Tòa nhà ACB 313.569.215
(Số 15 Hoàng Diệu, Q.Hồng Bàng, Hải Phòng)
INDOTRANS Tầng 6, Tòa nhà Thành Đạt 0903 166589
(Số 3 Lê Thánh Tông, Q.Ngô Quyền, Hải Phòng)
KHAI MINH GLOBAL Tầng 8, Nhà Khách Hải Quân 313.810.660
(Số 5 Lý Tự Trọng, Q.Hồng Bàng, Hải Phòng)
KING FREIGHT Phòng 201, Nhà Khách Hải Quân 313.746.882
(Số 27C Điện Biên Phủ, Q.Hồng Bàng, Hải Phòng)
K-LINE Tầng 4, Tòa nhà TD Plaza 313.826.477
(Số 20A Lê Hồng Phong, Q.Ngô Quyền, Hải Phòng)
“K” LINE LOGISTICS Tầng 2, Tòa nhà Hải An 313.614.565
Đường Đình Vũ, Q.Hải An, Hải Phòng 0987 341741
KONOIKE VINA Phòng 7, Tầng 7, Tòa nhà Thành Đạt 313.686.126
(Số 3 Lê Thánh Tông, Q.Ngô Quyền, Hải Phòng)
KMG (KHẢI MINH) Tầng 8, Tòa nhà KS Hải Quân 313.603.686
(Số 5 Lý Tự Trọng, Q.Hồng Bàng, Hải Phòng)
KMTC Tầng 3, Tòa nhà Habour View 313.686.808
(Số 4 Trần Phú, Q.Ngô Quyền, Hải Phòng)
MAERSK LINE Tầng 7, Tòa nhà ACB 313.569.900
(Số 15 Hoàng Diệu, Q.Hồng Bàng, Hải Phòng)
MCC Tầng 7, Tòa nhà ACB 313.569.907
(Số 15 Hoàng Diệu, Q.Hồng Bàng, Hải Phòng)
MELL P.13,14, Tầng 6, Tòa nhà Thành Đạt 31.355.278
(Số 3 Lê Thánh Tông, Q.Ngô Quyền, Hải Phòng)
MSC Công ty VICONSHIP 313.836.705
(Số 11 Võ Thị Sáu, Q.Ngô Quyền, Hải Phòng)
MOL LOGISTICS Phòng 1, Tầng 2, Tòa nhà điều hành NOMURA 313.743.446
(Khu Công Nghiệp NOMURA Hải Phòng) 313.743.447
MOL O.S.K LINES Phòng 504, Tầng 5, Tòa nhà TD Plaza 313.550.874
(Số 20A Lê Hồng Phong, Q.Ngô Quyền, Hải Phòng)
MAXPEDD HÀ NỘI Phòng 614, Tầng 6, Tòa nhà TD Plaza 313.614.217
(Số 20A Lê Hồng Phong, Q.Ngô Quyền, Hải Phòng)
NYK LINES Tầng 8, Tòa nhà HABOUR VIEW 313.552.335
(Số 8 Trần Phú, Q.Ngô Quyền, Hải Phòng)
NAMSUNG Tòa nhà VOSA 313.551.408
(Số 25 Điện Biên Phủ, Q.Ngô Quyền, Hải Phòng)
NORTHFREIGHT Số 25 Điện Biên Phủ, Q.Ngô Quyền 313.551.501
Thành phố Hải Phòng
ORIMAS HẢI PHÒNG Số 54 Lê Lợi, Quận Ngô Quyền 313.550.818
Thành phố Hải Phòng
OOCL Phòng 15, Tầng 5, Tòa nhà TD Plaza 313.757.001
(Số 20A Lê Hồng Phong, Q.Ngô Quyền, Hải Phòng)
ORIENTAL Phòng 504, Tòa nhà SOLEGA 313.614.568
(Số 275 Lạch Tray, Q.Ngô Quyền, Hải Phòng)
PIL Tầng 8 313.552.780
(Số 7B đường Trần Hưng Đạo, Hải Phòng)
PACIFFIC INTERNATIONAL Tầng 3, Tòa nhà Biển Đông 313.741.938
CORPORATION (Số 150 Đường bao Trần Hưng Đạo, Q.Hải An, HP)
RCL LINES Tòa nhà VINATRANS 313.741.462
(208 Chùa Vẽ, Quận hải An, TP. Hải Phòng)
SINOKOR Tầng 6, Tòa nhà TD Plaza
(Đại lý GERMADEPT) (Số 20A Lê Hồng Phong, Q.Ngô Quyền, Hải Phòng)
SINOTRANS Công ty ORIMAS 313.550.168
(Số 54 Lê Lợi, Q.Ngô Quyền, Hải Phòng)
SITC LINES Tầng 4, Tòa nhà TD Plaza 313.757.800
(Số 20A Lê Hồng Phong, Q.Ngô Quyền, Hải Phòng)
SITC LOGISTICS Tầng 5, Tòa nhà TD Plaza 313.825.933
(Số 20A Lê Hồng Phong, Q.Ngô Quyền, Hải Phòng) 0902 127819
T.S LINES Tầng 3, Tòa nhà Viconship 313.836.705
(Số 11 Võ Thị Sáu, Quận Ngô Quyền, HP)
VINALINK Số 72 Đường Chùa Vẽ, Khu Thượng Đoạn 313.979.582
(Đường bao Trần Hưng Đạo), Q.Hải An, HP
VOSA HẢI PHÒNG Số 25 Điện Biên Phủ – Quận Ngô Quyền 313.855.846
Thành Phố Hải Phòng
VVMV JSC Phòng 512A, Tầng 5, Tòa nhà TD Plaza 313.262.385
(Số 20A Lê Hồng Phong, Q.Ngô Quyền, Hải Phòng)
WANHAI LINES Tầng 6, Toà nhà TD Plaza 313.797.888
(Số 20A Lê Hồng Phong, Q.Ngô Quyền, Hải Phòng)
YANGMING Phòng 8, Tầng 3, Tòa nhà Thành Đạt 313.550.283
(Số 3 Lê Thánh Tông, Q.Ngô Quyền, Hải Phòng)
YUSEN LOGISTICS Lô CN3.C3, Khu Công Nghiệp Đình Vũ 313.979.676
Phường Đông Hải 2, Quận Hải An, Hải Phòng
ZIM Phòng 716, Tầng 7, Tòa nhà TD Plaza 313.741.421
(Số 20A Lê Hồng Phong, Q.Ngô Quyền, Hải Phòng)