(Tiếng Việt) Cơ quan nào chịu trách nhiệm “hậu kiểm” máy móc đã qua sử dụng NK?

Sorry, this entry is only available in Vietnamese.