Nội dung câu hỏi:

Công ty TNHH JG Việt Nam MST: 2300880768, địa chỉ:KCN Đại Đồng-Hoàn Sơn, xã Hoàn Sơn, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam.
Tel: +84 (0) 335 026 598

Lời đầu tiên cho phép Công ty chúng tôi xin gửi tới Quý Chi cục lời chào trân trọng!
Trong quá trình hoạt động xuất nhập khẩu, chúng tôi có vướng mắc kính đề nghị Quý Chi cục giải đáp vướng mắc như sau:

Bên em có 4 lô hàng liên tiếp tờ khai luồng đỏ, từ ngày 23/04/2021 đến ngày 06/05/2021. Mặc dù công ty em đã chấp hành đầy đủ mọi qui định về giao nhận hàng hóa, nộp thuế, lệ phí hải quan,… Rất mong tổng cục xem xét và cho bên em biết vấn đề mà công ty em đang gặp phải để bên em có thể chấp hành và xử lý quy trình giao nhận hàng hóa tốt hơn.

Đại diện công ty em xin chân thành cảm ơn và mong nhận được phản hồi sớm từ Tổng cục!

Nội dung câu trả lời:

Cơ quan Hải quan áp dụng quản lý rủi ro trong kiểm tra hải quan theo Khoản 2 Điều 16 và Điều 17 Luật Hải quan 2014. Việc đánh giá rủi ro, phân luồng kiểm tra đối với các lô hàng xuất khẩu của Công ty được thực hiện theo quy định tại Điều 13, Điều 14 và Điều 15 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan; Điều 8 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ Tài chính quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu; Thông tư số 81/2019/TT-BTC ngày 15/11/2019 của Bộ Tài chính quy định về quản lý rủi ro trong hoạt động nghiệp vụ hải quan và các chính sách pháp luật quản lý chuyên ngành đối với mặt hàng xuất nhập khẩu của Công ty.
Trong thời gian từ ngày 23/04/2021, Tổng cục Hải quan đã tiến hành đánh giá và điều chỉnh việc phân luồng kiểm tra đối với hoạt động xuất nhập khẩu của Công ty phù hợp với kết quả đánh giá tuân thủ và phân loại mức độ rủi ro theo các quy định nêu trên.
Để nâng cao mức độ tuân thủ của Công ty trong thời gian tới, đề nghị Công ty tiếp tục chấp hành tốt các quy định pháp luật về thuế, pháp luật hải quan trong quá trình làm thủ tục hải quan để từ đó cải thiện tỷ lệ phân luồng hàng hóa xuất nhập khẩu của Công ty.
Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty biết.