DN có thể đề nghị cơ quan Hải quan xác định trước mã số hàng hóa

Trước kiến nghị của Công ty TNHH MTV ASTER (gọi tắt là DN) về khai báo hàng hóa NK dùng để gia công sản xuất XK, theo Tổng cục Hải quan, để đảm bảo khai hải quan được chính xác, DN có thể đề nghị cơ quan Hải quan xác định trước mã số hàng hóa dự kiến NK.

CBCC Hải quan Ninh Bình (Cục Hải quan Hà Nam Ninh) hướng dẫn DN làm thủ tục hải quan.

Theo Tổng cục Hải quan, do DN không cung cấp hồ sơ vụ việc cụ thể nên cơ quan Hải quan hướng dẫn về nguyên tắc.

Cụ thể, để đảm bảo khai hải quan được chính xác, DN có thể đề nghị cơ quan Hải quan xác định trước mã số (mã số HS) hàng hóa dự kiến NK theo quy định tại Điều 28 Luật Hải quan 2014 và Điều 24 Nghị định 08/2015/NĐ-CP của Chính phủ.

Cũng theo Tổng cục Hải quan, tại Khoản 1, Điều 3 Thông tư 14/2015/TT-BTC ngày 30/1/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn, trường hợp cơ quan Hải quan không đủ cơ sở để xác định tính chính xác việc phân loại hàng hóa của người khai hải quan thì cơ quan Hải quan có quyền lấy mẫu để phân tích, phân loại. Thời gian thông báo kết quả phân loại được thực hiện theo quy định tại Điều 11 Thông tư 14/2015/TT-BTC.

Trường hợp vi phạm quy định về khai hải quan mà hàng hóa là nguyên liệu, vật tư gia công thuộc đối tượng miễn thuế NK tại Khoản 3, Điều 7 Nghị định số 127/2013/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 4, Điều 1 Nghị định 45/2016/NĐ-CP của Chính phủ) có quy định chế tài xử phạt đối với hành vi “không khai hoặc khai sai so với thực tế về tên hàng, chủng loại, xuất xứ, số lượng, khối lượng, chất lượng, trị giá đối với hàng hóa XK, NK thuộc đối tượng miễn thuế, đối tượng không chịu thuế theo quy định của pháp luật”.

Với các vướng mắc của DN, cơ quan Hải quan đề nghị DN nghiên cứu các quy định trên để thực hiện.

Theo báo Hải quan