Định mức miễn thuế đối với hàng mẫu chỉ áp dụng cho một lần XNK

Trước thắc mắc của Hải quan một số tỉnh, thành phố trong việc giám sát miễn thuế NK đối với hàng hóa không nhằm mục đích thương mại và miễn thuế đối với hàng hóa có giá trị tối thiểu, Tổng cục Hải quan đã giải đáp vấn đề này.

Định mức miễn thuế đối với hàng mẫu, phim về hàng mẫu, mô hình thay thế cho hàng mẫu có trị giá hải quan không vượt quá 50 nghìn đồng Việt Nam được áp dụng cho một lần XK, NK.

Định mức miễn thuế đối với hàng mẫu, phim về hàng mẫu, mô hình thay thế cho hàng mẫu có trị giá hải quan không vượt quá 50 nghìn đồng Việt Nam được áp dụng cho một lần XK, NK.

Theo phản ánh của Hải quan một số tỉnh, thành phố, quy định hướng dẫn về  hàng hóa không nhằm mục đích thương mại và hàng mẫu tại công văn  12166/BTC-TCHQ gây ra nhiều cách hiểu khác nhau: trị giá hải quan hàng làm mẫu, không sử dụng để mua bán, trao đổi tiêu dùng cũng không vượt quá 50 nghìn đồng. Đồng thời quy định này cũng khó xác định “hàng hóa chỉ sử dụng làm mẫu, không sử dụng để mua bán, trao đổi hoặc tiêu dùng” đối với hàng hóa là hàng mẫu mà DN sử dụng để nghiên cứu khoa học hay phục vụ việc giảng dạy có được coi là tiêu dùng?

Một số ý kiến khác cho rằng, khó để xác định “hàng hóa chỉ sử dụng làm mẫu, không sử dụng để mua bán, trao đổi hoặc tiêu dùng” vì vậy, cần có hướng dẫn và làm rõ khái niệm, điều kiện miễn thuế đối với sản phẩm chỉ sử dụng làm mẫu, không sử dụng để mua bán, trao đổi hoặc tiêu dùng như quy định tại khoản a điểm 1 mục VIII công văn 12166/BTC-TCHQ.

Đồng thời, cũng có thắc mắc: hàng mẫu phục vụ gia công, sản xuất XK, hàng mẫu của DN chế xuất có giới hạn trị giá, số lượng hoặc điều kiện để được miễn thuế có được miễn thuế? Và loại hình đăng ký tờ khai khi NK hàng mẫu  theo loại hình nào?

Trả lời vướng mắc này, đại diện Cục Thuế XNK cho biết, tại khoản 1 Điều 27 Nghị định 134/2016/NĐ-CP có quy định: “Hàng mẫu, ảnh về hàng mẫu, phim về hàng mẫu, mô hình thay thế cho hàng mẫu có trị giá hải quan không vượt quá 50 nghìn đồng Việt Nam hoặc đã được xử lý để không thể được mua bán hoặc sử dụng, chỉ để làm mẫu” được miễn thuế NK.

Theo đó, hàng mẫu NK không nhằm mục đích thương mại được miễn thuế phải đáp ứng một trong 2 điều kiện: có trị giá hải quan không vượt quá 50 nghìn đồng Việt Nam hoặc hàng hóa NK đã được xử lý để thông thể mua bán hoặc sử dụng, chỉ để làm mẫu.

Bên cạnh đó, đại diện này cũng cho biết, định mức miễn thuế đối với hàng mẫu, phim về hàng mẫu, mô hình thay thế cho hàng mẫu có trị giá hải quan không vượt quá 50 nghìn đồng Việt Nam được áp dụng cho một lần XK, NK.

Riêng với việc miễn thuế cho hàng mẫu phục vụ gia công, sản xuất XK, hàng mẫu của DN chế xuất thực hiện theo quy định tại Điều 10, 11,12 Nghị định 134/2016/NĐ-CP

Nguồn: baohaiquan.vn