Đến lúc cần đưa thuế NK xơ polyester về 0%

Đó là đề xuất của Hiệp hội Dệt may Việt Nam với Chính phủ, Bộ Tài chính và Bộ Công Thương xem xét bãi bỏ thuế NK 2% đưa về mức 0% đối với xơ  polyester nhập khẩu.
Xơ  polyester là nguyên liệu đầu vào quan trọng cho ngành dệt may. Ảnh: T.Trang.
Theo Hiệp hội Dệt may Việt Nam, trong những năm trước đây, việc NK xơ polyester vẫn được hưởng thuế suất 0%. Tuy nhiên từ cuối năm 2015, theo kiến nghị của Công ty PVTEX Đình Vũ (đơn vị mới đầu tư và đưa vào sản xuất loại xơ polyester), Bộ Tài chính và Bộ Công Thương đã chấp nhận điều chỉnh và áp dụng tạm thời mức thuế NK đối với mặt hàng này từ 0% lên 2%. Thời gian áp dụng được ấn định đến hết năm 2016.

Đến nay đã quá thời gian áp dụng mức thuế NK xơ polyester 2% và Công ty PVTEX Đình Vũ cũng đã dừng sản xuất hoàn toàn. Vì vậy, theo Hiệp hội Dệt may Việt Nam đã đến lúc cần đưa mức thuế suất thuế NK xơ polyester về 0% để giúp cho các DN dệt may giảm chi phí, nâng cao khả năng cạnh tranh.

Được biết, xơ polyester là nguyên liệu đầu vào quan trọng cho ngành dệt may. Hàng năm, dệt may Việt Nam phải nhập khoảng 250.000 đến 300.000 tấn từ Đài Loan, Trung Quốc và một số nước Đông Nam Á.

Theo báo Hải quan