Đầu năm 2017, nhập siêu quay trở lại

Trái với nhịp độ xuất siêu của năm 2016, những ngày đầu năm 2017 tình trạng nhập siêu bắt đầu quay trở lại, đây là thông tin đáng chú ý về hoạt động xuất nhập khẩu của nước ta trong những ngày đầu năm mới 2017.
Biểu đồ tỷ trọng kim ngạch xuất khẩu của doanh nghiệp FDI và doanh nghiệp trong nước trong nửa tháng đầu năm 2017.
Theo thông tin Tổng cục Hải quan vừa công bố, trong nửa đầu tháng 1, tổng giá trị kim ngạch xuất khẩu cả nước đạt 7,3 tỷ USD, trong khi đó giá trị kim ngạch hàng hóa nhập khẩu là 7,383 tỷ USD. Như vậy, trong nửa tháng đầu năm, cả nước nhập siêu 83 triệu USD.

Ở lĩnh vực xuất khẩu, nước ta có nhóm hàng “tỷ USD” đầu tiên là điện thoại các loại và linh kiện với trị giá đạt 1,311 tỷ USD.

Trong khi đó, ở lĩnh vực nhập khẩu có 2 nhóm hàng “tỷ USD” là máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng đạt 1,331 tỷ USD; máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện đạt 1,124 tỷ USD.

Đáng chú ý, cả lĩnh vực xuất khẩu và nhập khẩu giới doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đều chiếm ưu thế.

Trong đó, xuất khẩu của doanh nghiệp FDI đạt 5,17 tỷ USD, chiếm gần 71% tổng giá trị kim ngạch xuất khẩu nước.

Ở lĩnh vực nhập khẩu, doanh nghiệp FDI đưa về nước lượng hàng hóa trị giá 4,222 tỷ USD, chiếm gần 57,2% tổng giá trị kim ngạch nhập khẩu cả nước.

Theo báo Hải quan