Chính phủ họp chuyện thu phí ở Hải Phòng

Theo nguồn tin của Báo Hải quan, chiều nay (18-1) Văn phòng Chính phủ tổ chức cuộc họp với nhiều bộ ngành để thảo luận về chuyện thu phí sử dụng công trình, kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ, tiện ích công cộng trong khu vực cửa khẩu cảng biển Hải Phòng.
Câu chuyện thu phí ở cảng Hải Phòng đang thu hút được nhiều sự quan tâm của cộng đồng doanh nghiệp.

Được biết, thành phần cuộc họp được Văn phòng Chính phủ triệu tập gồm nhiều bộ, ngành như: Bộ Tài chính, Tư pháp, Giao thông, Công Thương và một số hiệp hội.

Trước đó Báo Hải quan đã có nhiều bài phản ánh về khó khăn, bất cập đối với cộng đồng DN liên quan đến việc thu phí tại cảng biển Hải Phòng.

Việc thu phí được Hải Phòng thực hiện từ ngày 1-1-2017 theo Nghị quyết 148 nêu trên. Điểm mới trong Nghị quyết 148 so với trước đây là bổ sung đối tượng thu phí liên quan đến xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa thông thường thông qua khu vực cảng Hải Phòng. Theo đó, hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu sẽ phải chịu mức phí 250 nghìn đồng/container 20 feet; và 500 nghìn đồng/container 40 feet; đối với hàng rời, hàng lỏng mức phí là 20 nghìn đồng/tấn.

Các mức phí với hàng hóa tạm nhập tái xuất, kho ngoại quan, quá cảnh, chuyển cửa khẩu được giữ nguyên như năm 2016, cụ thể như sau:

Với hàng hóa tạm nhập tái xuất, kho ngoại quan (trừ trường hợp hàng hóa chuyển cửa khẩu theo quy định tại Khoản 2 Điều 89 Thông tư 38/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính), hàng khô loại 20 feet có mức phí 2,2 triệu đồng/container; hàng khô loại 40 feet có mức phí 4,4 triệu đồng/container; hàng lạnh loại 20 feet có mức phí 2,3 triệu đồng/container; hàng lạnh loại 40 feet có mức phí 4,6 triệu đồng/container; hàng lỏng, hàng rời có mức phí 50 nghìn đồng/ tấn.

Đối với hàng quá cảnh, chuyển cửa khẩu được quy định tại Khoản 2 Điều 89 Thông tư 38/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính, mức phí là 500 nghìn đồng/ container 20 feet; 1 triệu đồng/ container 40 feet; hàng trong container đóng ghép (của nhiều chủ hàng) 50 nghìn đồng/ tấn; hàng rời không đóng trong container là 2 nghìn đồng/tấn.

Theo báo Hải quan