Chỉ lưu mẫu phân tích hàng hóa XNK trong 120 ngày

Mẫu hàng hóa XNK chỉ lưu trong thời hạn 120 ngày kể từ ngày ban hành Thông báo kết quả phân loại. Quá thời hạn này, việc đề nghị tái giám định lại thành phần của hàng hóa là không thể thực hiện được.

Hoạt động nghiệp vụ tại Chi cục Hải quan Bắc Ninh, Cục Hải quan Bắc Ninh. Ảnh: T.Trang

Đó là trả lời của Tổng cục Hải quan trước kiến nghị của Công ty Cổ phần KVC Việt Nam về việc kiểm tra, áp mã HS cho mặt hàng đồ uống Bacchus do Công ty NK.

Theo Tổng cục Hải quan, mặt hàng đồ uống Bacchus do công ty NK đã được cơ quan Hải quan thực hiện phân tích phân loại vào mã số 2202.90.30 theo thông báo kết quả phân loại số 3300/TB-TCHQ ngày 20/4/2016 của Tổng cục Hải quan và công ty đã đồng ý với kết quả phân tích này tại biên bản làm việc giữa công ty và Chi cục Kiểm định hải quan 4 ngày 17/11/2016.

Bên cạnh đó, với đề nghị tái giám định lại thành phần của thức uống Bacchus, Tổng cục Hải quan cho biết, theo quy định tại điểm b khoản 3 Điều 10 Thông tư 14/2015/TT-BTC hướng dẫn phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa, phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa XK, NK đã nêu rõ:

“Lưu mẫu: trong thời hạn 120 ngày kể từ ngày ban hành Thông báo kết quả phân loại trừ những loại hàng hóa đặc biệt như hàng hóa dễ gây nguy hiểm, hàng hóa đã bị biến chất hoặc hàng hóa không thể lưu giữ được trong thời gian trên.

Mẫu lưu được sử dụng khi người khai hải quan không đồng ý với kết quả phân tích và đề nghị trưng cầu giám định tại các tổ chức có chức năng theo quy định của pháp luật hoặc giải quyết khiếu nại”.

Vì vậy, với đề nghị tái giám định lại thành phần của thức uống Bacchus mà Công ty đề xuất là không thực hiện được.

Theo báo hải quan