Thời điểm kiểm tra hiệu suất năng lượng sẽ thực hiện sau thông quan

Đây là thông báo mới của Tổng cục Năng lượng (Bộ Công Thương) gửi đến Tổng cục Hải quan, sau khi Tổng cục Hải quan có văn bản đề nghị chuyển thời điểm kiểm tra hiệu suất năng lượng trong giai đoạn thông quan sang kiểm tra sau khi hàng hóa đã được thông quan theo đúng tinh thần tại Nghị quyết 19-2016/NQ-CP của Chính phủ.

Chuyển thời điểm kiểm tra hiệu suất năng lượng sẽ thực hiện sau thông quan. Ảnh: Q.Tấn

Cụ thể, doanh nghiệp nhập khẩu hàng hóa thuộc danh mục kiểm tra hiệu suất năng lượng tối thiểu được nộp chứng từ kiểm tra, giám định chuyên ngành về hiệu suất năng lượng sau khi thông quan. Sau khi thông quan hàng hóa, doanh nghiệp phải chịu trách nhiệm nộp đầy đủ tất cả các chứng từ liên quan đến hiệu suất năng lượng đúng thời hạn quy định cho cơ quan Hải quan.

Liên quan đến quy định dán nhãn năng lượng và kiểm tra hiệu suất năng lượng tối thiểu của thiết bị sử dụng điện năng, Bộ Tài chính có báo cáo Thủ tướng Chính phủ kiến nghị sửa đổi Quyết định 04/2017/QĐ-TTg và Quyết định 78/2013/QĐ-TTg theo hướng sửa đổi quy định kiểm tra hiệu suất năng lượng tối thiểu được thực hiện sau khi thông quan (trước khi đưa ra lưu thông).

Vì thực tế, có nhiều thiết bị phải lắp đặt, chạy thử mới kiểm tra được, dẫn đến kéo dài thời gian thông quan hàng hóa. Trường hợp cần tiếp tục quy định phải kiểm tra tại khâu thông quan thì cần công bố Danh mục hàng hóa kèm mã số HS để cơ quan Hải quan và DN thực hiện.

Bên cạnh đó, Bộ Tài chính cũng kiến nghị bộ quản lý chuyên ngành chỉ định thêm nhiều tổ chức kiểm tra, tối thiểu mỗi vùng (Bắc, Trung, Nam) có một tổ chức. Hiện nay có rất ít tổ chức được chỉ định thử nghiệm hiệu suất năng lượng. Chẳng hạn, đối với mặt hàng động cơ chỉ duy nhất Trung tâm kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng 1 (Quatest 1) được chỉ định thử nghiệm.

Theo báo Hải quan