Xuất nhập khẩu ủy thác là gì? Tại sao cần xuất nhập khẩu ủy thác?

Xuất nhập khẩu ủy thác là gì:

Xuất nhập khẩu ủy thác là hình thức doanh nghiệp thự hiện việc xuất khẩu or nhập khẩu hàng hóa bằng cách ủy thác cho một bên thứ ba đứng tên thay công ty đó thực hiện công việc xuất hay nhập khẩu hàng hóa đó về Việt Nam.

Tại sao phải xuất nhập khẩu ủy thác?

– Doanh nghiệp là các doanh nghiệp không có đăng kí kinh doanh về hàng hóa cần nhập khẩu
– Doanh nghiệp mới thành lập chưa am hiểu hiểu biết về lĩnh vực xuất nhập khẩu, chưa có kinh nghiệm trong thương mại quốc tế.
– Là những đơn vị ko có tư cách pháp nhân không thể tự đứng ra thực hiện việc xuất nhập khẩu hàng hóa.

Quy trình thực hiện xuất nhập khẩu ủy thác

Bước 1: Bên ủy thác sẽ tiến hành đàm phán các thông tin liên quan đến hàng hóa nhập khẩu với shipper cung cấp thông tinh về giá, số lượng, chủng loại, nhãn hiệu, model,… để bên nhận ủy thác lấy thông tin tiến hành lên hợp đồng ủy thác.
Bước 2: Hai bên là bên ủy thác và bên nhận ủy thác tiến hành đàm phán về các điều khoản của hợp đồng ủy thác và tiến hành ký kết hợp đồng sau khi đồng thuận về tất cả các điều khoản
Bước 3: Bên nhận ủy thác sẽ tiến hành công việc với shipper để thực hiện kí kết hợp đồng ngoại thương và thực hiện việc vận chuyển về Việt nam
Bước 4: Bên nhận ủy thác tiến hành làm thủ tục cần thiết để tiến hành thông quan hàng hóa.
Bước 5: Thực hiện thanh toán tiền hàng cho shipper, khai và nộp tiền các loại thuế cho hàng nhập khẩu
Bước 6: Xuất trả hàng cho khách bằng cách xuất 2 hóa đơn 1 hóa đơn xuất trả hàng một hóa đơn thể hiện phí dịch vụ.

Trách nhiệm các bên trong hợp đồng ủy thác.

Bên nhận ủy thác

· Đàm phán, ký kết hợp đồng ngoại thương với người bán hàng nước ngoài
· Làm các thủ tục cần thiết để nhập khẩu hàng hóa
· Thanh toán tiền cho người bán hàng nước ngoài
· Khai và nộp các loại thuế: thuế nhập khẩu, thuế VAT… cho hàng nhập khẩu Lưu giữ bộ chứng từ xuất nhập khẩu: hợp đồng, hóa đơn thương mại, phiếu đóng gói…
· Xuất trả hàng đã nhập khẩu cho người ủy thác, cùng hóa đơn VAT cho hàng nhập khẩu (bên cạnh hóa đơn VAT cho phí dịch vụ ủy thác nhập khẩu)

Trách nhiệm của người ủy thác:

· Cung cấp đầy đủ thông tin về loại hàng, model, thông số kỹ thuật… để người nhận ủy thác đặt hàng.
· Phối hợp với người nhận ủy thác đàm phán hợp đồng với đối tác nước ngoài
· Chuyển tiền hàng, tiền thuế để bên nhận ủy thác thanh toán cho người bán hàng và đóng thuế
· Phối hợp nhận hàng (chẳng hạn: cùng người ủy thác kiểm hóa tại cảng)
· Thanh toán phí dịch vụ ủy thác

Hạch toán liên quan đến ủy thác

Đối với bên nhận ủy thác

Do bên nhận ủy thác bản chất chỉ là bên cung cấp dịch vụ ủy thác đứng tên xuất nhập khẩu do đó bản chất lợi ích bên này nhận lại chỉ là phí dịch vụ mà do khách hàng trả, do vậy việc
hạch toán chỉ ghi nhận vào sổ sách kế toán doanh thu từ các dịch vụ cung cấp. Về hàng hóa bản chất hàng hóa không thuộc quyền sở hữu của doanh nghiệp nhận ủy thác do đó hàng hóa này không được coi là tài sản của doanh nghiệp do đó kế toán không cần ghi nhận hàng hóa này vào các tài khoản kế toán mà chỉ mở sổ chi tiết quản lí hàng hóa này thôi.

Đối với bên ủy thác

Đối với bên ủy thác hàng hóa sau khi được bàn giao từ bên nhận ủy thác thì kế toán sẽ tiến hành ghi nhận nhập kho hàng hóa, hạch toán giá trị hành hóa thuế VAT đầu vào vào các tài khoản 155, 133,156,… sao cho phù hợp. Ngoài ra doanh nghiệp sẽ tiến hành ghi nhận các chi phí dịch vụ các chi phí ủy thác phải trả cho công ty nhận ủy thác.
Xem thêm:
Nguồn: Sưu tầm