Nhà điều hành cảng Trung Quốc Cảng Hạ Môn sẽ đầu tư 11,8 tỷ RMB (1,71 tỷ USD) vào việc xây dựng bốn bến container cỡ lớn tại khu vực cảng Xiang’an.

Katherine Si | 20 Tháng Tư, 2023

Được Bộ Giao thông vận tải Trung Quốc phê duyệt, cảng sẽ xây dựng bốn bến container loại 200.000 tấn có tổng công suất xử lý thiết kế là 4,26 triệu teu mỗi năm. Các cầu cảng mới sẽ có thể tiếp nhận hai tàu container loại 200.000 tấn, một loại 150.000 tấn, một loại 100.000 tấn và một loại 10.000 tấn cùng một lúc.

Đây là một trong những dự án lớn trong kế hoạch phát triển hệ thống giao thông hiện đại tích hợp của quốc gia nhằm phát triển Hạ Môn trở thành một trung tâm vận chuyển ở Đông Nam Trung Quốc cũng như một cảng biển quan trọng cho vận tải biển quốc tế.

Khu vực cảng Xiang’an đã xây dựng 5 bến, trong đó có 3 bến loại trên 10.000 tấn với công suất xếp dỡ hàng hóa 3,3 triệu tấn mỗi năm. Tập trung vào hàng container và hàng rời, khu vực cảng Xiang’an đang chuẩn bị xây dựng 15 bến sản xuất, trong đó có 9 bến nước sâu cho tàu cỡ lớn.

Cảng Hạ Môn đã công bố khối lượng công-ten-nơ là 12,44 triệu teu vào năm 2022 và nhận các cuộc gọi từ 173 dịch vụ công-ten-nơ đến 149 cảng trên khắp thế giới.

Bản quyền © 2023. Bảo lưu mọi quyền. Seatrade, tên giao dịch của Informa Markets (UK) Limited.