Bồn tắm trẻ em chịu thuế NK 22%

Mặt hàng bồn tắm trẻ em được khai báo theo một số tên khác nhau như “chậu tắm trẻ em”, “baby bath” hay “bath tub”… sử dụng để tắm cho trẻ em phù hợp phân loại vào mã số 3922.10.10, thuế suất thuế NK 22%.

Ảnh minh họa.

Đó là hướng dẫn của Tổng cục Hải quan với các cục hải quan tỉnh, thành phố để thống nhất trong việc phân loại mặt hàng này.

Theo hướng dẫn của Tổng cục Hải quan, căn cứ quy định tại Thông tư 103/2015/TT-BTC và chú giải chi tiết HS 2012 các nhóm: 39.22, 39.24 và 39.26 thì:

Mặt hàng bồn tắm trẻ em được khai báo theo một số tên khác nhau như “chậu tắm trẻ em”, “baby bath” hay “bath tub”… sử dụng để tắm cho trẻ em, thường có các đặc điểm: thiết kế phù hợp với tư thế tắm của trẻ, có hoặc không có chỗ nắm tay cho trẻ, có lỗ hoặc khe thoát nước… phù hợp phân loại vào mã số 3922.10.10, thuế suất thuế NK 22%.

Từ hướng dẫn này, Tổng cục Hải quan yêu cầu các cục hải quan tỉnh, thành phố nghiên cứu và thực hiện để xác định đúng mã số mặt hàng “bồn tắm trẻ em”, nếu phân loại vào mã số khác thì thực hiện kiểm tra sau thông quan theo đúng quy định.

Theo báo Hải quan