Bộ Tài chính hướng dẫn áp dụng thuế NK bổ sung

Việc áp dụng thuế tự vệ, thuế chống bán phá giá thuế chống trợ cấp đối với nguyên liệu NK để gia công XK, hàng NK của DN chế xuất NK để sản xuất hàng XK, hàng NK đã nộp thuế nhưng phải tái xuất… thực hiện như đối với thuế NK theo quy định của Luật Thuế XK, thuế NK và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Hoạt động nghiệp vụ tại Chi cục Hải quan cảng Cái Lân (Cục Hải quan Quảng Ninh).

Hoạt động nghiệp vụ tại Chi cục Hải quan cảng Cái Lân (Cục Hải quan Quảng Ninh).

Đó là hướng dẫn của Bộ Tài chính đối với Cục Hải quan các tỉnh, thành phố trong việc áp dụng thuế tự vệ, thuế chống bán phá giá thuế chống trợ cấp đối với một số loại hình NK.

Thời gian qua, Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan nhận được ý kiến phản ánh vướng mắc của một số DN và cơ quan Hải quan các tỉnh, thành phố trong việc áp dụng thuế tự vệ, thuế chống bán phá giá thuế chống trợ cấp đối với hàng hóa NK.

Các phản ánh xoay quanh nội dung: Theo quy định hiện hành, nguyên liệu NK để gia công XK không phải nộp thuế tự vệ, thuế bảo vệ môi trường. Về bản chất, nguyên liệu NK để sản xuất hàng XK không tiêu thụ tại Việt Nam. Vì vậy, đơn vị này đề nghị Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan cần quy định rõ quy định tính thuế chống bán phá giá, thuế chống trợ cấp, thuế tự vệ, thuế bảo vệ môi trường như với loại hình gia công.

Để hướng dẫn nội dung này, Bộ Tài chính đã có công văn trao đổi với Bộ Công Thương, đồng thời hướng dẫn: Việc áp dụng thuế tự vệ, thuế chống bán phá giá thuế chống chợ cấp (về thời điểm tính thuế, thời hạn nộp thuế, miễn thuế, hoàn thuế…) trong các trường hợp liên quan như: hàng hóa NK để sản xuất hàng XK; hàng hóa NK của DN chế xuất NK để sản xuất hàng XK; hoàn thuế đối với hàng NK đã nộp thuế NK nhưng phải tái xuất… được thực hiện như đối với thuế NK theo quy định của Luật Thuế XK, thuế NK và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Bộ Tài chính cũng hướng dẫn thêm, nội dung hướng dẫn này sẽ thay thế nội dung tại công văn 8300/BTC-CST ngày 23-6-2014 cả Bộ Tài chính và được áp dụng đối với các tờ khai đăng ký với cơ quan Hải quan kể từ thời điểm Luật Thuế XK, thuế NK số 107/2016/HQ 13 có hiệu lực thi hành.

Nguồn: baohaiquan.vn