Xây dựng hệ thống CNTT tích hợp, tập trung, đa chiều

Đó là yêu cầu của Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Nguyễn Công Bình tại Hội thảo lấy ý kiến Dự thảo Kế hoạch thu thập, xử lý thông tin năm 2017 do Tổng cục Hải quan tổ chức tại Hà Nội. 

Tham dự Hội thảo có đại diện các đơn vị vụ, cục thuộc Tổng cục Hải quan và 12 đơn vị Hải quan tỉnh, thành phố.

Phát biểu tại Hội thảo, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Nguyễn Công Bình cho biết, năm 2016, Tổng cục Hải quan đã ban hành Kế hoạch thu thập, xử lý thông tin và bước đầu đạt được những kết quả nhất định. Để đảm bảo công tác quản lý rủi ro đi đúng lộ trình, phát triển vững chắc, Tổng cục Hải quan giao cho Cục Quản lý rủi ro chủ trì tổng hợp, tiếp thu ý kiến (lần 1) của các đơn vị Hải quan địa phương về Dự thảo Kế hoạch thu thập, xử lý thông tin toàn Ngành năm 2017. Trong đó, có 4/7 đơn vị vụ, cục và 25/35 đơn vị Hải quan địa phương đã có ý kiến tham gia và cơ bản nhất trí với bản Dự thảo. Trên cơ sở đó, Cục Quản lý rủi ro đã tiếp thu và đưa vào dự thảo để lấy ý kiến tham gia (lần 2) tại Hội thảo lấy ý kiến của lãnh đạo các đơn vị và cán bộ chuyên trách QLRR thảo luận trực tiếp và có ý kiến sâu hơn để điều chỉnh đầy đủ, hoàn chỉnh kế hoạch.

Phó Tổng cục trưởng Nguyễn Công Bình nhấn mạnh, việc thu thập, xử lý thông tin nằm trong 13 khâu then chốt của kỹ thuật quản lý rủi ro theo hướng dẫn của Tổ chức Hải quan thế giới (WCO). Hiện tại Tổng cục Hải quan giao cho Cục CNTT và Thống kê Hải quan làm đầu mối tích hợp, tổng hợp tất cả thông tin vào Hệ thống thông tin dữ liệu của Ngành theo hướng tập trung thống nhất, xuyên suốt để thu thập, xử lý, cung cấp thông tin cho tất cả các lĩnh vực nghiệp vụ hải quan trên 3 cấp: Tổng cục Hải quan, Cục Hải quan tỉnh thành phố và Chi cục.

Để giải quyết bài toán phần mềm CNTT cần phải có quá trình thu thập, xử lý thông tin về tất cả các đối tượng, cần thiết xây dựng các quy trình cụ thể, có tính hệ thống cao. Dựa trên các hệ thống đã có sẵn từ các đơn vị liên quan cung cấp, cơ quan Hải quan cần thu thập vào hệ thống riêng. Ngoài ra, từ các quy định của Luật Hải quan 2014, các cơ quan vận tải, quản lý kho bãi, kinh doanh cảng cần cung cấp thông tin cho cơ quan Hải quan bằng phương thức điện tử.

Vừa qua, Tổng cục Hải quan chủ động triển khai Hệ thống thông tin một cửa quốc gia đối với khu vực cảng biển, trong đó Hải quan Hải Phòng là đơn vị đi đầu, thí điểm. Đồng thời, Tổng cục Hải quan cũng triển khai trên tuyền hàng không, thu thập các thông tin trước về hành khách xuất cảnh, nhập cảnh từ các hãng vận tải toàn cầu về chuyến bay, hàng hóa. Ở mỗi lĩnh vực, Tổng cục Hải quan đã xây dựng quy trình riêng biệt. Sau khi thu thập thông tin vào các hệ thống, xây dựng hệ thống CNTT quản lý người dùng trên từng hệ thống để thực hiện nghiêm túc.

Cơ quan Hải quan tiếp tục rà soát đánh giá các hệ thống liên tục để ngày càng có những thông tin chính xác, thiết thực hơn để làm sao xây dựng được hệ thống CNTT tích hợp, tập trung, đa chiều, cung cấp cho cán bộ quản lý các cấp, quyết định trong quy trình thông quan. Hướng đến năm 2020, Tổng cục Hải quan xây dựng hệ thống CNTT đạt tới mức độ truy cấp “mọi lúc, mọi nơi, trên mọi phương tiện”.

Để tiếp tục hoàn thiện Kế hoạch, Phó Tổng cục trưởng Nguyễn Công Bình yêu cầu các đơn vị tham gia Hội thảo cần trao đổi kinh nghiệm, tìm ra các giải pháp hữu hiệu để việc triển khai thu thập, xử lý thông tin của ngành Hải quan đạt hiệu quả. Đồng thời đảm bảo triển khai đầy đủ, phục vụ quản lý rủi ro, đề nghị các đơn vị: Cục Điều tra chống buôn lậu, Cục Kiểm tra sau thông quan; Cục Giám sát quản lý về Hải quan; Cục Thuế xuất nhập khẩu, Cục Kiểm định Hải quan, Cục CNTT và Thống kê Hải quan, Vụ Thanh tra, kiểm tra và các Cục Hải quan tỉnh, thành phố xây dựng kế hoạch, đôn đốc, kiểm tra việc thu thập, xử lý thông tin tại đơn vị trong năm 2017.

Nhiệm vụ của tổ triển khai là trả lời các vướng mắc của cộng đồng DN trong quá trình triển khai Thông tư 174/2015/TT-BTC.

Tại Hội thảo, các đại biểu tham dự đã lắng nghe đại diện Cục Quản lý rủi ro trình bày cở sở pháp lý, vai trò, mục tiêu của Dự thảo Kế hoạch kiểm soát rủi ro và thu thập, xử lý thông tin toàn Ngành năm 2017. Theo đó, đại diện các đơn vị cơ bản thống nhất cao với bản dự thảo và tham gia, đóng góp bổ sung hoàn thiện dự thảo.

Theo đó, mục tiêu của các Kế hoạch chỉ ra các rủi ro cao tương đối toàn diện; điều phối liên kết các hoạt động nghiệp vụ hải quan dựa trên nền tảng quản lý rủi ro thống nhất, đảm bảo kiểm soát chặt chẽ; đồng thời tạo thuận lợi cho hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, xuất cảnh, nhập cảnh; tạo cơ chế trao đổi, phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị Hải quan các cấp để kiểm soát đầy đủ, toàn diện các rủi ro trong lĩnh vực nghiệp vụ hải quan.

Theo báo Hải quan