Nội dung câu hỏi:

Trụ sở chính của Công ty tôi ở Nhật, mới đây giám đốc bên Nhật có gửi tặng cho Văn phòng tại Hà nội 1 gói hàng qua dịch vụ chuyển phát nhanh, bao gồm: 1 quyển sách, 2 máy đọc sách Kindle, 2 vòng đeo tay thông minh và 1 tập tài liệu hợp đồng của Công ty. Tổng giá trị gói hàng lớn hơn 5 triệu.

Tôi muốn hỏi là tôi có cần xin “Giấy cấp phép nhập khẩu Xuất bản phẩm không kinh doanh” của Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cho quyển sách trong gói hàng hay không? Giá trị quyển sách là 1500yen (tương đương 318550 vnd).

Vì theo tôi tìm hiểu thủ tục Nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh, với trường hợp Xuất bản phẩm là quà tặng cho cơ quan, tổ chức, cá nhân gửi qua bưu điện, dịch vụ chuyển phát (có giá trị không lớn hơn tiêu chuẩn miễn thuế theo quy định của pháp luật) thì không cần phải xin giấy cấp phép.

Mong TVHQ giúp tôi làm rõ vấn đề này.

Nội dung câu trả lời:

Trả lời câu hỏi của bạn đọc, Bộ phận tư vấn của Ban biên tập có ý kiến trao đổi như sau:

– Điều 41 Luật xuất bản số 19/2012/QH13 ngày 20/11/2012 quy định:

“1. Việc nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh của cơ quan, tổ chức, cá nhân Việt Nam, tổ chức nước ngoài hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam, cá nhân nước ngoài cư trú tại Việt Nam phải được cơ quan quản lý nhà nước về hoạt động xuất bản cấp giấy phép nhập khẩu, trừ trường hợp quy định tại Điều 42 của Luật này và phải nộp lệ phí theo quy định của pháp luật.”

– Tại khoản 1, khoản 3 Điều 42 Luật xuất bản số 19/2012/QH13 quy định:

“1. Cơ quan, tổ chức, cá nhân không phải đề nghị cấp giấy phép nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh mà chỉ làm thủ tục theo quy định của pháp luật về hải quan trong trường hợp nhập khẩu các loại xuất bản phẩm sau đây:

a) Tài liệu phục vụ hội thảo, hội nghị quốc tế tại Việt Nam đã được cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cho phép tổ chức;

b) Xuất bản phẩm là tài sản của cơ quan, tổ chức, gia đình, cá nhân để sử dụng riêng;

c) Xuất bản phẩm thuộc tiêu chuẩn hành lý mang theo người của người nhập cảnh để sử dụng cho nhu cầu cá nhân;

d) Xuất bản phẩm tặng cho cơ quan, tổ chức, cá nhân gửi qua bưu điện, dịch vụ chuyển phát có giá trị không lớn hơn tiêu chuẩn miễn thuế theo quy định của pháp luật.

3. Xuất bản phẩm quy định tại điểm a và điểm b khoản 1 Điều này sau khi sử dụng phải tái xuất; trường hợp chuyển giao cho cơ quan, tổ chức, cá nhân khác tại Việt Nam thì cơ quan, tổ chức, cá nhân tiếp nhận phải làm thủ tục nhập khẩu theo quy định tại Điều 41 của Luật này.

Xuất bản phẩm quy định tại điểm c và điểm d khoản 1 Điều này nếu có giá trị vượt quá tiêu chuẩn miễn thuế thì phải làm thủ tục đề nghị cấp giấy phép nhập khẩu theo quy định tại Điều 41 của Luật này.

Xuất bản phẩm quy định tại khoản 1 Điều này không được kinh doanh dưới mọi hình thức.”

Đề nghị bạn đọc tham khảo nội dung quy định trên để thực hiện.

Bạn đọc có thể tham khảo văn bản nêu trên tại mục VĂN BẢN PHÁP LUẬT trên Cổng thông tin điện tử Hải quan theo địa chỉ http://www.customs.gov.vn.

Bộ phận tư vấn của Ban biên tập thông báo để bạn đọc biết./.