Thay đổi khoảng 28,3% mẫu so với khai báo sau khi kiểm định hải quan

Theo Tổng cục Hải quan, tính đến 15-11, công tác phân tích, phân loại hàng hóa XNK trong toàn ngành đã tiếp nhận 1.434 mẫu, ban hành thông báo phân tích với 1.545 mẫu, làm thay đổi 28,3% số mẫu khai báo, trong đó 9,7% mẫu tăng thuế; 4,9% mẫu giảm thuế; 13,7% mẫu thay đổi mã số nhưng không thay đổi thuế suất.

Hoạt động nghiệp vụ phân tích phân loại khu vực miền Bắc.

Hoạt động nghiệp vụ phân tích phân loại khu vực miền Bắc.

Đồng thời, trong công tác phân loại, Tổng cục Hải quan đã ban hành thông báo phân loại hàng hóa đối với 255/211 mẫu tiếp nhận mới; thông báo xác định trước mã số đối với hàng hóa XNK cho 16 đơn và cập nhật cơ sở dữ liệu phân tích phân loại (MHS).

Trong những tháng đầu năm 2016, Cục Kiểm định Hải quan đã rà soát và chuyển Cục Thuế XNK thẩm định trung bình 200 hồ sơ/tháng, trong đó có mẫu phân tích sắt thép chiếm 25-30%. Tuy nhiên, theo thời gian do cơ sở dữ liệu MHS được cập nhật kịp thời, dữ liệu phân loại của Tổng cục Hải quan ngày càng lớn và tương đối đầy đủ nên đã giảm tải hồ sơ chuyển Tổng cục Hải quan ban hành thông báo phân loại. Cụ thể, thời gian gần đây, trung bình chỉ còn khoảng 100 hồ sơ/tháng.

Cũng theo Tổng cục Hải quan, hiện nay Chi cục Kiểm định 4 (TP. Đà Nẵng) và Chi cục Kiểm định 3 (TP. Hồ Chí Minh) hoạt động theo tiêu chuẩn Vilas. Đồng thời, Tổng cục Hải quan đang hoàn thiện và chỉnh sửa dự thảo đề án phát triển Cục Kiểm định Hải quan giai đoạn 2015-2020, tầm nhìn 2025.

Theo báo Hải quan