Nội dung câu hỏi:

Kính gửi tổng cục Hải Quan Việt Nam,
Chúng tôi có nhập một số thiết bị từ các nước Nhật Bản, Hàn Quốc, Châu Âu, các nước ASEAN. Hiện tại phần lớn các nước đã chuyển sang sử dụng chứng nhận xuất xứ điện tử (e-CO) và được áp dụng trên hệ thống thông quan của Việt Nam. Tuy nhiên, nhiều khách hàng vẫn đòi hòi phải có bản gốc hoặc bản xác thực của các e-CO đó. Chúng tôi rất mong được quý cơ quan tư vấn, hỗ trợ để công ty chúng tôi giải thích và được khách hàng chấp nhận e-CO như là một chứng từ hợp lệ:

– có phương thức nào để xác thực các e-CO đó là chính xác?
– liệu cơ quan hải quan có thể kiểm tra và xác thực giúp chúng tôi được?

Nội dung câu trả lời:

Vướng mắc của Công ty, Tổng cục Hải quan có ý kiến trao đổi như sau:
– Hiện nay, cơ quan Việt Nam chấp nhận e-C/O mẫu D được các nước ASEAN truyền qua Hệ thống một cửa ASEAN và C/O sử dụng con dấu và chữ ký điện tử theo cam kết trong khuôn khổ Hiệp định thương mại hàng hóa ASEAN (ATIGA) giữa 10 nước ASEAN, ASEAN-Nhật Bản, ASEAN-Hàn Quốc…:
– Hình thức chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa: quy định tại Điều 4 Thông tư số 38/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ Tài chính thì thực hiện việc nộp C/O theo quy định tại Điều này.
– Việc kiểm tra tính hợp lệ của C/O (bao gồm C/O điện tử) được thực hiện trên cơ sở cam kết tại các Hiệp định thương mại tự do mà Việt Nam là thành viên.
Đề nghị Công ty nghiên cứu quy định tại Thông tư để thực hiện và trường hợp gặp vướng mắc thì đề nghị Công ty liên hệ trực tiếp với cơ quan hải quan nơi làm thủ tục nhập khẩu cho hàng hóa để được hướng dẫn.
Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty biết.