Việt Nam thu về 8,7 tỷ USD từ xuất khẩu sang thị trường Mỹ trong 3 tháng đầu năm

Theo báo cáo tình hình kinh tế xã hội quý 1 do Tổng cục Thống kê vừa công bố sáng 29/3, xuất khẩu của Việt Nam đang đạt mức tăng trưởng khả quan, riêng xuất khẩu vào thị trường Mỹ đã đem về cho Việt Nam 8,7 tỷ USD.

Tổng cục Thống kê cho biết, tính chung quý 1 năm nay, kim ngạch hàng hóa xuất khẩu ước tính đạt 43,7 tỷ USD, tăng 12,8% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó khu vực kinh tế trong nước đạt 12,3 tỷ USD, tăng 12,1%, khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) đạt 31,4 tỷ USD, tăng 13%. Nếu loại trừ yếu tố giá, kim ngạch hàng hóa xuất khẩu quý I tăng 6,7% so với cùng kỳ năm 2016.

Mỹ là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam với 8,7 tỷ USD, tăng 4,1% so với cùng kỳ năm 2016, trong đó hàng dệt may tăng 10,7%; giày dép tăng 12,5%; gỗ và sản phẩm gỗ tăng 13%.

Tiếp đến là thị trường EU với 7,9 tỷ USD, tăng 4,2%, trong đó điện tử, máy tính và linh kiện tăng 3,2%; dệt may tăng 10,7%; giày dép tăng 14%.

Xuất khẩu sang Trung Quốc đạt 6 tỷ USD, tăng 43,3%, trong đó xơ sợi dệt tăng 26%; rau quả tăng 28,9%; máy ảnh, máy quay phim và linh kiện tăng 103,4%; điện tử, máy tính và linh kiện tăng 115,5%.

Xuất khẩu sang thị trường ASEAN đạt 4,9 tỷ USD, tăng 21,8%, trong đó điện thoại và linh kiện tăng 5,6%; sắt thép tăng 69,4%; điện tử, máy tính và linh kiện tăng 100,6%. Xuất khẩu sang Nhật Bản đạt 3,7 tỷ USD, tăng 15,4%. Hàn Quốc đạt 3 tỷ USD, tăng 24,1%.

Tính chung quý 1 năm nay, kim ngạch hàng hóa xuất khẩu ước tính đạt 43,7 tỷ USD, tăng 12,8% so với cùng kỳ năm trước, trong đó khu vực kinh tế trong nước đạt 12,3 tỷ USD, tăng 12,1%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) đạt 31,4 tỷ USD, tăng 13%. Nếu loại trừ yếu tố giá, kim ngạch hàng hóa xuất khẩu quý I tăng 6,7% so với cùng kỳ năm 2016.

10 mặt hàng xuất khẩu chủ lực mang về hơn 23 tỷ USD

Theo thống kê, 10 mặt hàng xuất khẩu chủ lực trong quý 1 đã đem về cho Việt Nam 23,14 tỷ USD.

Cụ thể xuất khẩu hàng dệt may đạt 5,6 tỷ USD, tăng 10,2%; điện tử, máy tính và linh kiện đạt 5,3 tỷ USD, tăng 42,3%; giày dép đạt 3,1 tỷ USD, tăng 10,5%; máy móc thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác đạt 2,8 tỷ USD, tăng 34,6%.

Gỗ và sản phẩm gỗ đạt 1,7 tỷ USD, tăng 14,4%; phương tiện vận tải và phụ tùng đạt 1,7 tỷ USD, tăng 21%; cà phê đạt 1,1 tỷ USD, tăng 30,7%; rau quả đạt 671 triệu USD, tăng 24,3%; dầu thô đạt 650 triệu USD, tăng 29,7% (lượng giảm 15,8%); hạt điều đạt 520 triệu USD, tăng 18% (lượng giảm 2,9%).

Đáng chú ý, xuất khẩu một số mặt hàng giảm có điện thoại và linh kiện, đạt 7,4 tỷ USD và giảm 10,7%, xuất khẩu gạo giảm 23,3%, đạt 524 triệu USD; hạt tiêu đạt 315 triệu USD, giảm 13,9% (lượng tăng 12,3%); sắn và sản phẩm của sắn đạt 309 triệu USD, giảm 1,3 % (lượng tăng 5%).

Tỷ trọng xuất khẩu các mặt hàng chủ lực của nước ta hiện nay vẫn thuộc về khu vực có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài, chiếm 97,3% kim ngạch hàng điện tử, máy tính và linh kiện; chiếm 91,9% kim ngạch máy móc thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác; chiếm 60,1% kim ngạch hàng dệt may.

Cơ cấu nhóm hàng xuất khẩu quý 1 năm nay thay đổi không nhiều so với cùng kỳ năm trước: Nhóm hàng công nghiệp nặng và khoáng sản ước tính đạt 20,5 tỷ USD, tăng 12,3% so với cùng kỳ năm trước và chiếm 46,9% tổng kim ngạch hàng hóa xuất khẩu. Nhóm hàng công nghiệp nhẹ và tiểu thủ công nghiệp đạt gần 17 tỷ USD, tăng 14,2% và chiếm 38,8% (tăng 0,5 điểm phần trăm).

Nhóm hàng nông, lâm sản đạt gần 4,8 tỷ USD, tăng 11,8% và chiếm 10,9% (giảm 0,1 điểm phần trăm). Hàng thủy sản đạt 1,5 tỷ USD, tăng 6% và chiếm 3,4% (giảm 0,2 điểm phần trăm).

Riêng trong tháng 3 có một mặt hàng xuất khẩu tăng mạnh như hạt điều, hạt tiêu, dệt may, gỗ, thủy sản, rau quả. So với cùng kỳ năm ngoái kim ngạch xuất khẩu hàng hóa tháng 3 tăng 8%.

Nguồn: Người Đồng Hành