Nội dung câu hỏi:

Hiện tại doanh nghiệp chúng tôi đang đầu tư xây dựng dự án Bến số 3-Cảng Hào Hưng Huế tại khu vực Cảng Chân Mây, theo tiến độ dự án sẽ hoàn thành để đi vào hoạt động vào tháng 04 năm 2021.
Kính đề nghị Quý Cục hướng dẫn cho doanh nghiệp chúng tôi về việc xin cấp mã Cảng Biển và mã địa điểm hàng hoá lưu bãi chờ thông quan./.

mẫu tờ đăng ký:
các giấy tờ cần thiết liên quan ./.
Xin Cám ơn/.

Nội dung câu trả lời:

Trả lời câu hỏi của Công ty, Bộ phận tư vấn của Ban biên tập có ý kiến trao đổi như sau:

– Khoản 2 Điều 1 Nghị định số 59/2018/NĐ-CP ngày 20/04/2018 của Chính phủ quy định: “Căn cứ vào quy hoạch và công bố hệ thống cảng biển, cảng thủy nội địa, cảng hàng không quốc tế, cửa khẩu đường bộ, cảng cạn (ICD), ga đường sắt liên vận quốc tế, mạng bưu chính công cộng cung ứng dịch vụ quốc tế, Bộ trưởng Bộ Tài chính quyết định việc tổ chức bộ máy, bố trí lực lượng làm thủ tục hải quan; Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan công nhận kho, bãi, địa điểm trong khu vực cảng biển, cảng thủy nội địa, cảng hàng không quốc tế, ga đường sắt liên vận quốc tế đủ điều kiện tập kết, kiểm tra, giám sát hải quan trước khi cho phép hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tập kết để làm thủ tục hải quan.”

Điều kiện, trình tự thủ tục công nhận, mở rộng, thu hẹp, di chuyển, chuyển quyền sở hữu, tạm dừng, chấm dứt hoạt động của kho bãi, địa điểm làm thủ tục hải quan, tập kết, kiểm tra, giám sát hải quan được quy định cụ thể tại Nghị định số 68/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định về điều kiện kinh doanh hàng miễn thuế, kho bãi, địa điểm làm thủ tục hải quan, tập kết, kiểm tra, giám sát hải quan, được sửa đổi bổ sung tại Nghị định số 67/2020/NĐ-CP ngày 15/6/2020.

– Căn cứ quy định dẫn trên, khi doanh nghiệp thực hiện thủ tục công nhận kho bãi, địa điểm trong khu vực cảng biển đủ điều kiện tập kết, kiểm tra, giám sát hải quan trước khi cho phép hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tập kết để làm thủ tục hải quan, Tổng cục Hải quan sẽ cấp mã địa điểm, mã tờ khai có liên quan để doanh nghiệp thực hiện khai báo trên hệ thống.

– Thành phần hồ sơ, điều kiện công nhận kho bãi, địa điểm được quy định cụ thể tại Nghị định số 68/2016/NĐ-CP, được sửa đổi bổ sung tại Nghị định số 67/2020/NĐ-CP.

Công ty có thể tham khảo văn bản nêu trên tại mục VĂN BẢN PHÁP LUẬT trên Cổng thông tin điện tử Hải quan theo địa chỉ http://www.customs.gov.vn.

Bộ phận tư vấn của Ban biên tập thông báo để Công ty biết./.

Trân trọng!