Cùng MBF điểm qua tình hình xuất khẩu hàng hóa của Việt nam tháng 6 và 6 tháng đầu năm 2021 nhé.

Xuất khẩu hàng hóa trong tháng đạt 27,2 tỷ USD, tăng 3,9% về số tương đối và tăng hơn 1 tỷ USD về số tuyệt đối so với tháng 5/2021. So với tháng trước, các mặt hàng tăng trong tháng là: hàng dệt may tăng `491 triệu USD, tương ứng tăng 19,1%; máy vi tính, sản phẩm điện tử & linh kiện tăng 265 triệu USD, tương ứng tăng 6,8%; gỗ & sản phẩm gỗ tăng 144 triệu USD, tương ứng tăng 10,2%; cao su tăng 132 triệu USD, tương ứng tăng 92,1%…

 Bên cạnh đó, một số nhóm hàng giảm trong tháng như: điện thoại các loại & linh kiện giảm 291 triệu USD, tương ứng giảm 8,1%; máy móc, thiết bị, dụng cụ & phụ tùng khác giảm 181 triệu USD, tương ứng giảm 7,1%…

Tính trong 2 quý đầu năm 2021, tổng trị giá xuất khẩu đạt 158,34 tỷ USD, tăng 29%, tương ứng tăng 35,57 tỷ USD so với cùng kỳ năm trước. Trong đó: máy móc thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác tăng 6,68 tỷ USD, tương ứng tăng 64,1%; máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện tăng 4,43 tỷ USD, tương ứng tăng 22,8%; điện thoại các loại & linh kiện tăng 3,1 tỷ USD, tương ứng 14,1%…

Biểu đồ 2: Trị giá xuất khẩu của một số nhóm hàng lớn trong 6 tháng/2021 so với 6 tháng/2020

Một số nhóm hàng xuất khẩu chính

Điện thoại các loại và linh kiện:

Xuất khẩu mặt hàng này trong tháng 6/2021 đạt trị giá 3,29 tỷ USD, giảm 8,1% so với tháng trước. Tính trong 2 quý/2021, trị giá xuất khẩu nhóm hàng này là 25,05 tỷ USD, tăng 14,1%, tương ứng tăng 3,1 tỷ USD so với cùng kỳ năm trước.

Các thị trường chính nhập khẩu trong 6 tháng qua là: Trung Quốc: 5,53 tỷ USD, tăng 48,4%; sang Hoa Kỳ với 4,3 tỷ USD, tăng 8,4%; Liên minh châu Âu (EU 27 nước): 4,14 tỷ USD, giảm 15,7%…

Máy vi tính sản phẩm điện tử & linh kiện:

Trị giá xuất khẩu nhóm hàng máy vi tính, sản phẩm điện tử & linh kiện trong tháng đạt 4,14 tỷ USD, tăng 6,8% so với tháng trước, đưa trị giá xuất khẩu nhóm hàng này trong 2 quý/2021 lên 23,87 tỷ USD, tăng 22,8% (tương đương tăng 4,43 tỷ USD) so với cùng kỳ năm 2020.

Các thị trường chính nhập khẩu máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện từ Việt Nam trong 2 quý/2021 là: Hoa Kỳ: 5,76 tỷ USD, tăng 31,5%; Trung Quốc: 5,22 tỷ USD, giảm 3,3%; thị trường EU (27): 3,31 tỷ USD, tăng 29,6%; Hồng Công với 2,83 tỷ USD, tăng mạnh 80,6%… so với cùng kỳ năm trước.

Máy móc, thiết bị, dụng cụ và phụ tùng khác:

Trong tháng 6/2021, xuất khẩu nhóm hàng này đạt 2,37 tỷ USD, giảm 7,1% so với tháng trước. Với kết quả này, trong 2 quý/2021, trị giá xuất khẩu của máy móc thiết bị điện tử và phụ tùng khác đạt 17,1  tỷ USD, tăng mạnh 64,1% so với cùng kỳ năm 2020, tương ứng tăng 6,68 tỷ USD về số tuyệt đối.

Các đối tác nhập khẩu chính nhóm hàng này của Việt Nam trong 2 quý/2021 bao gồm: Hoa Kỳ đạt 7,73 tỷ USD, tăng 105,2%; EU (27) đạt 2,51 tỷ USD tăng 59,7%; Nhật Bản đạt 1,3 tỷ USD, tăng 34,3%…

Hàng dệt may:

Xuất khẩu hàng dệt may trong tháng đạt 3,06 tỷ USD, tăng 19,1% so với tháng trước. Tính trong 2 quý/2021, trị giá xuất khẩu nhóm hàng này là 15,31 tỷ USD, tăng 15,5% so với cùng kỳ năm trước, tương ứng tăng 2,06 tỷ USD.

Tính trong 2 quý/2021, Hoa Kỳ tiếp tục là thị trường nhập khẩu hàng dệt may lớn nhất từ Việt Nam với trị giá đạt 7,61 tỷ USD, tăng 23,1% so với cùng kỳ năm trước và chiếm 49,7% tổng trị giá xuất khẩu hàng dệt may của cả nước; tiếp theo là thị trường EU(27) đã tiêu thụ 1,82 tỷ USD, tăng 14%; thị trường Nhật Bản tiêu thụ 1,57 tỷ USD, giảm 4,5%; Hàn Quốc tiêu thụ 1,24 tỷ USD, tăng 2,8%.

Hàng thủy sản:

Trị giá xuất khẩu thủy sản trong tháng 6/2021 đạt 849 triệu USD, tăng 7,4% so với tháng 5. Tính đến hết quý II/2021 xuất khẩu nhóm này đạt 4,12 tỷ USD, tăng 14,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, xuất khẩu sang Hoa Kỳ đạt 902 triệu USD, tăng mạnh 37,9%, sang Nhật Bản đạt 679 triệu USD, tăng 0,9%, sang EU đạt 634 triệu USD, tăng 16%.

Gạo:

Lượng xuất khẩu trong tháng 6/2021 đạt 436 nghìn tấn với trị giá là 242 triệu USD, giảm 30,4% về lượng và giảm 28,7% về trị giá so với tháng 5/2021. Tính trong 2 quý/2021, lượng xuất khẩu gạo đạt 3,03 triệu tấn, giảm 14% với trị giá là 1,65 tỷ USD, giảm 4% so với cùng kỳ năm trước.

Trong 2 quý đầu năm 2021, Việt Nam chủ yếu xuất khẩu gạo đi các thị trường: Philipin đạt 1,09 triệu tấn, giảm 20,6%; Trung Quốc đạt 581 triệu tấn, tăng 26,7%; Gha-na đạt 328 triệu tấn, tăng 32,1%…